Commercial Excellence

I Commercial Excellence fokuserer vi på kundens perspektiv. For at sikre en lønsom forretning og opfylde strategiske målsætninger er det afgørende at forstå kundernes behov og afdække kommercielle muligheder.

Den kommercielle spilleplade

Stigende kompleksitet og en mere volatil verden er et vilkår som organisationer og deres beslutningstagere konstant skal forholde sig til. Såvel langsigtede og kortsigtede strategier er et godt afsæt for sikre fælles fodslag og retning, dog er det kommercielle maskinrum og kundernes forventninger det der sætter dagsordenen i organisationers daglig dag.

Det er derfor vigtig at forstå den kundevendte kommercielle spilleplade for at sikre den lønsomme forretning, som giver tilfredse og loyale kunder, mens organisationen indfrier de mere langsigtede strategiske målsætninger.

Hos os er Commercial Excellence forankret i kundernes behov. Det er med kundelinsen vi afdækker kommercielle muligheder, som organisationers beslutningstagere kan forholde sig til og kan argere ud fra, hvis omstændighederne virker komplekse og usikre.

Værdiskabelse

Vedvarende og profitabel vækst er noget som mange organisation gerne vil, men det er svært at opnå uden det rette mindset, metoder og værktøjer.

Med vores kundecentrede Commercial Excellence tilgang kan vi identificere de kommercielle områder for vækst og optimering i den eksisterende forretningsmodel, samt udstikke helt nye veje for vækst og lønsomhed for længerevarende kommerciel udvikling.

Denne udviklingsrejse sker i tæt samarbejde med organisationen for bedst at sammensætte løsninger som både løser kundebehov, markedsdilemmaer samt er tilpasset organisationens konkrete kommercielle ståsted og ambitioner.

Vores fokusområder

Vores fokusområder er overordnet forankret i den kommercielle strategi for organisationen, hvor kundebehov, værditilbud og positionering, samt go-to-market er retningsanvisende for hvordan organisationen skaber den bedste kundeinvolvering, prioriterer og strukturer salgsindsatser, samt stiller skarpt på prissætning og profitabilitet.

Vi skaber vi kommerciel sammenhængskraft ved hjælp af vores Commercial Excellence spilleplade

Commercial Strategy
Vi udvikler den retningsanvisende kommercielle ’overlægger’, som kan samle og sikre den fokuserede kommercielle indsats på tværs af salg, service, marketing og prissætning for at realisere vækst, effektivitet og loyale kunder for at realisere kommercielle ambitioner i forretningsstrategien.
Customer Experience
Vi udvikler og styrker organisationers kundeagenda for at skabe øget forståelse og transparens for hvad kunders faktiske behov er og hvordan den forståelse kan være med til at prioritere organisationen forretningsmæssige udvikling.
Commercial Marketing
Vi sætter en klar retning for hvordan marketing kan spille en større rolle i organisationers kommercielle vækstrejse. Dvs øge forståelse af hvordan marketingsdiscipliner bidrager til salg, kundefastholdelse og øget differentiering i markedet.
Sales & Service Excellence
Vi definerer og understøtter den strategiske salgs- og serviceagenda for at skabe de bedst mulige forudsætninger for at lykkedes med at realisere den overordnede kommercielle målsætning. Dette gøres med afsæt i salgs-services styrken, go-to-market aktiviteter og kanalmix (online/offline) med mere.
Pricing Excellence
Vi udvikler prisstrategier for at skabe værdibaseret differentiering i markedet, samtidig med at understøtte organisationens muligheder for at skabe sund indtjening. Dette realisere ofte v.h.a. værdi-baseret prissætning, kundeorienteret prissætning eller project/tender pricing med mere.
Commercial Enablers
Vi skaber øget forståelse af hvilke kommercielle kapabiliter og færdigheder der skal være på plads for at understøtte organisationens kommercielle discipliner og områder for en så effektiv og intelligent kommerciel eksekvering som mulig.

Download magasinet "Sæt innovation på agendaen"

Formålet med  magasinet er at sætte ord på, hvad man som etableret virksomhed kan gøre for at rykke på vækst og innovation. Det gør vi bl.a. ved at fortælle om virksomheder og værktøjer, som kan være med til at understøtte rejsen.

 

  Tak for din interesse

  Her kan du downloade magasinet.

  Download magasin

  Vækst kommer af at ville det rigtige – ikke af at ville en masse

  At vide præcist, hvordan man skaber værdi for sine kunder, er centralt for enhver forretning med et ønske om vækst. Sådan lyder konklusionen hos danske DLF, som er global leverandør af frø. Med udgangspunkt i sit europæiske marked igangsatte DLF i 2021 et projekt, hvis formål var at lytte til kunderne for at få bedre kundeforståelse og fokusere værdiskabelsen. Nu er DLF klar til at optimere kunderejsen i den europæiske organisation, fortæller CCO, Søren Halbye.

  Læs hele casen om DLF