Services

En virksomheds udfordringer er sjældent rene strategiproblemer, procesvanskeligheder eller ledelsesudfordringer. Det er ofte en blanding af strategi, ledelse, transformation, processer, governance og meget mere. Det er vores løsninger også kendetegnet ved. Vi arbejder primært inden for disse tre områder.

Vi arbejder primært inden for tre områder

Strategy & Organisation

Vi er en af Danmarks førende strategirådgivere og hjælper gennem værdiskabende strategiprocesser, der sikrer optimale rammer for udvikling af ejerskab og virksomhed.

 • Aktivt ejerskab
 • Koncernstrategi
 • Forretningsstrategi
 • Operating model
Læs mere

Business Transformation

Vi øger organisationers lønsomhed gennem realisering af strategier, ved at styrke eksekveringskraften og optimere ressourceanvendelsen og det tværgående samarbejde.

 • Strategideployering
 • Program- og projektledelse
 • Omkostningsreduktion
 • Digital automatisering
Læs mere

Commercial Excellence

Vi styrker organisationers salgskompetencer og sætter retning for og hastighed på kundeagendaen. Vi formulerer kundestrategier og sætter dem i spil i organisationer.

 • Kundestrategi
 • Kundestruktur- og kultur
 • Kunderejser
 • Salgsudvikling
Læs mere

Løsninger tilpasset organisationen

Vi handler og tænker som ét team, så vi bedst løser klientens udfordringer. Vi arbejder på tværs af vores fagområder og trækker på de kompetencer og den viden, der skal til for at matche klientens specifikke behov og situation.

Vi forholder os til organisationens virkelighed og udfordringer og tilpasser vores løsninger til dens behov. Vi lytter og understøtter organisationens eksisterende processer, så vi sammen kan skabe reel og langsigtet værdi.

Harbour Family Governance

Familieejerskab er en vital del af vores samfund. Familieejede virksomheder, investeringsselskaber og family offices skaber arbejdspladser og investerer i fremtidig vækst, nye energiformer, infrastruktur og de gode idéer, der definerer Danmark. De betaler skat, udøver filantropi og skaber tillid til erhvervslivet.

Det er derfor essentielt, at familieejerskabet understøttes med solide ejerstrategier, stabil governance, klare mål og værdier, fokus på familiens fællesskab og konstruktiv inter-generationel kommunikation.

Vi rådgiver en række af Danmarks formuende familier og familievirksomheder om ejerstrategi, familieforfatning, roller og afklaring i familien, styrkelse af formue- og familiefællesskab og udvikling af næste generation.

Som datterselskab til H&B I Hildebrandt & Brandi, har vi over ti års erfaring med rådgivning inden for aktivt familieejerskab.

Læs mere om Harbour

H&B Analytics

H&B Analytics understøtter alle chapters i H&B (Strategy & Organisation, Business Transformation og Commercial Excellence) med actionable insights i form af data-drevne analyser (fx churn studier, tekstanalyse og forecasting) og optimering af PowerBI dashboards.

I en verden, hvor alt skal gå hurtigt, og indbakken flyder over med vedhæftede filer, er der et behov for en analysepartner, der kan skære ind til benet og fokusere på de vigtigste indsigter. H&B Analytics leverer analyser og anbefalinger i verdensklasse via både H&B og via EPSI Rating Danmark.

Fremtidig finansiel vækst er et pejlemærke for os, og en af vejene dertil er via tilfredse og loyale kunder. Vi stiller skarpt på leading indicators og viser vejen til vækst.

Læs mere om H&B Analytics

Langsigtet værdi

Vores vision er at skabe bæredygtige løsninger, der holder og giver mening på lang sigt – samtidig med, at vi tager højde for organisationens kortsigtede behov. Den stræben gennemsyrer vores måde at arbejde på, og vi er ikke tilfredse, før vi har skabt reel og langsigtet værdi for vores klienter.

God ledelse til flere

Ledelse skaber vækst og øger konkurrenceevnen – og er afgørende for et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel. Derfor er vores mission at bidrage til at skabe god ledelse til flere. Vores klienter mærker denne stræben i vores konstante fokus på at styrke organisationens ledelseskraft og evne til at skabe resultater gennem andre.

For mennesker, med mennesker, som mennesker

Vi tror på, at mennesker og deres viden, kompetencer, holdninger og adfærd er essensen af enhver organisation. Derfor er involvering, intern kompetenceudvikling og videndeling en afgørende del af vores måde at arbejde på. Det sikrer eksekvering og forankring og gør organisationen bedre stillet til at løse fremtidige udfordringer.

Vi tager aktivt ansvar

For os er samfundsansvar ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er en holdning og et tankesæt. Vi tror på, at den der har evnen, også har pligten. Derfor forpligter vi os på at tage et ansvar over for vores kolleger, klienter og verden omkring os:

Vi forholder os til vores klienters virkelighed og kærer os om den langvarige relation
Vi værner om fællesskabet og tror på, at vi som hus, lykkes bedst som team
Vi driver ledelsesagendaen og arbejder for at udbrede god ledelse til flere
Vi skaber robuste løsninger ved at have en holdning til og udfordre vores klienter
Vi understøtter passion, kreativitet og initiativ gennem høj grad af autonomi
Vi bidrager til en bæredygtig omstilling gennem vores klienter og partnerskaber
Vi løfter vores klienter gennem varige transformationer og helhedsorienteret rådgivning
Vi tager ansvar for vores egen og hinandens personlige og faglige udvikling

H&B giving-program

H&B’s giving-program er skabt ud fra en overbevisning om at; den der har evnerne, har pligten.

Vi ønsker at tage et særligt samfundsansvar og bringe vores kompetencer i spil for en velgørende NGO. Vi bruger, hvad der svarer til 1% af vores omsætning på velgørende arbejde.

Hør Søren Brandi og Søren Stunk-Sørensen fortælle mere om vores giving-program i videoen til højre.

De seneste tre år, har vi i H&B arbejdet med SMILfonden. SMILfonden arbejder med at forbedre livskvaliteten, indenfor- og udenfor hospitalerne, for børn og unge med sjældne diagnoser og disses familier.

 

 

Hør mere om partnerskabet med SMILfonden

Værdiskabende løsninger

Vi går ind i udfordringen, som var det vores egen og bidrager til klientteamet, som gode kolleger ville gøre. Vi er nærværende og ambitiøse på vores klienters vegne – og ikke bange for at adressere de svære spørgsmål. Kun på den måde sikrer vi, at vi løser det rigtige problem, rigtigt.

Høj faglig standard

Vi har stærke rødder i den akademiske verden og har gennem tiden bidraget til mere end 30 bøger om ledelse, governance, kompleksitet, kundeoplevelser og meget andet. Vi sætter en ære i en høj faglig standard, og fagligheden præger vores måde at arbejde på.

Viden i praksis

I H&B har vi en stærk læringskultur, der betyder, at vi alle er med til aktivt at udvikle og dele viden. Vi udvikler selv vores modeller og værktøjer, og vores rådgivere har derfor en dybdegående forståelse for de værktøjer, de bruger, og kan justere dem, så de passer til organisationens virkelighed.