Fremtidens bank

Banken er vigtig for danskerne, men kundernes tilfredshed og tillid er fortsat faldende på tværs af banksektoren. Det er en vigtig og krævende ledelsesopgave at knække denne kurve.

Bankerne er vigtige for Danmark og danskerne, og de har igennem de seneste 150 år været rygraden i det samfund, vi alle er en del af i dag. Bankerne har igennem de sidste tre årtier gennemgået en omfattende udvikling, men særligt over de seneste 15 år er sektoren kommet under pres. Tidligere tiders styrkepositioner er erstattet af faldende kundetilfredshed, og meget ser ud til, at bankernes tætte forhold til kunderne er blevet langt mere perifert. At kundetilfredsheden falder, er faktisk unikt for bankerne, da vi ikke ser samme fald i andre brancher. Dermed lader noget til, at banksektoren i særlig grad er udfordret. Dette er baggrunden for nærværende magasin, som har fokus på, hvordan bankerne kommer tilbage til danskerne.

Omdrejningspunktet for dette magasin er dermed, hvordan fremtidens banker ser ud, og hvad der skal til for, at bankerne lykkes. Dette bestræber vi os på at besvare med udgangspunkt i H&B’s egen bankundersøgelse med ~1000 respondenter, branchestudier samt interviews med både kunder, bankmedarbejdere og eksperter. Vi har i denne sammenhæng afholdt interviews med bankansatte, der har erfaring fra en række danske banker, og som har arbejdsopgaver inden for hhv. privatrådgivning, specialiseret rådgivning, bankinfrastruktur og customer experience. Det er vores ambition at sætte et aftryk på sektoren og sætte skub i de nødvendige forandringer, der skal til for, at bankerne får succes.

Når du har læst magasinet, er det vores forhåbning, at du føler dig inspireret og kender elementerne i fremtidens bank og dertilhørende kundeønsker, ligesom du har input til, hvordan din bank bliver klar til fremtiden. Du vil også få en forståelse for, hvorfor det mere end nogensinde før er tid til at gentænke forretningsmodellen og sætte jeres kunder i fokus – for rejsen starter med og hos jeres kunder.

Artiklen er en del af H&B’s magasin “Fremtidens bank”.

Download magasinet om Fremtidens Bank

  Tak for din interesse

  Her kan du downloade Fremtidens Bank.

  Download magasin

  Hør mere

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
  Tomas Lykke
  Senior Partner
  Rasmus Aagaard
  Partner
  Sofie Lindgaard Breum
  Managing Director - H&B Analytics