Business Transformation

I en verden, hvor forandringshastigheden stiger og stiger, er der er ingen tvivl om, at organisatoriske transformationer er kommet for at blive – de er et vilkår. For ikke at blive overhalet inden om er virksomheder nødt til at tænke langsigtet og løbende investere i nye tiltag, der kan klæde dem på til fremtiden og gøre dem i stand til hurtigt at kunne omstille sig. Det stiller store krav til organisationen, og det kan være en udfordring at balancere det langsigtede og transformationelle fokus med en stabil og effektiv drift. Det er her, vi kommer ind i billedet.

Værdiskabelse

Vi hjælper organisationer med at øge deres lønsomhed ved at realisere strategien, drive forandringer og sikre effektivitet i driften. Vi skaber eksekveringskraft og -hastighed, etablerer effektive og bæredygtige organisationer og optimerer ressourceanvendelsen og samarbejdet på tværs af værdikæden.

Vi indgår altid tætte samarbejdsrelationer og gør en dyd ud af virkelig at kende den organisation, vi arbejder med. På den måde skaber vi resultater og gevinstrealisering, samtidig med at vi sikrer kompetenceopbygning i organisationen, så den bedre kan tackle fremtidige udfordringer.

Vores fokusområder

At have en klar strategi er alfa omega for en topledelse. Men det er ikke nok. Strategien skal leve i alt, hvad organisationen gør. Vi bistår topledelsen med at realisere strategiske transformationer og grundlæggende forandringer i forretningens drift. Vi arbejder i øjenhøjde med organisationen og sikrer bæredygtige løsninger, der forankres og gør organisationen i stand til vedvarende udvikling.

Forandringsstrategi
Vi laver en analyse af forandringen og finder den optimale tilgang til at lykkes med den, og gennem change labs sikrer vi en stærk og samstemt ledelse til at gå forrest.
Samlet transformationsprogram
Vi driver succesfuldt store programmer som fx ny operating model eller integration og gevinstrealisering efter opkøbet eller fusionen, og vi sikrer altid en klar kobling til de strategiske mål samt tydelig forankring i organisationen.
Digital transformation
Vi realiserer organisationens digitale potentiale ved at udvikle og eksekvere digitale strategier som fx ny it operating model, it cost-out og sourcing eller projektledelse af it-projekter.
Procestransformation
Vi skaber procesforbedringer i både udvikling og drift, som sikrer optimal ressourceudnyttelse samt reel forankring og værdiskabelse på tværs af organisationen
Kulturtransformation
Vi foretager kulturanalyser, styrker ledelseskraften og lederne som kulturelle rollemodeller og sikrer en sund udvikling af kulturen gennem alt fra formulering af værdier og kulturvision til involverende eksperimenttilgange.
Omkostningsprogram
Vi reducerer omkostningerne gennem optimeret ressourceanvendelse og iværksættelse af bæredygtige initiativer på tværs af værdikæden.
Strategieksekvering
Vi hjælper med at omsætte strategi og visioner til handleplaner med konkrete mål og indsatser og til adfærd, der tilsammen rykker kulturen og sikrer varig forandring.

Der er jo ingen, som bliver begejstret over at få et nyt medarbejderkort!

Det kan virke ”let nok” for en 1700-mandsvirksomhed at opkøbe og integrere en virksomhed med 30 ansatte. Men det er det ikke, hvis man vil være sikker på at fastholde værdien i virksomheden og ikke mindst skabe ekstra værdi sammen. Derfor skal man gøre sig umage, og enhver fusion kræver ydmyghed. ”Der er ingen standardmetoder”, lyder erfaringen i KK Wind Solutions, som her deler de vigtigste læringer på bagkant af de seneste tre opkøb.

Læs hele casen om KK Wind Solutions