Strategy & Organisation

Du har hørt det før. Verden er under hastig forandring og er blevet mere uforudsigelig. Strategiske udfordringer kan komme fra de store tech-giganter, men også fra to mand i en garage. I alt dette kan man spørge sig selv: Hvorfor overhovedet lave en strategi? Det skal vi, fordi strategi fortsat er et af topledelsens vigtigste ledelsesværktøjer. Strategi sikrer rammer og retning, der danner grundlag for en attraktiv fremtid.

Gør strategiprocessen værdiskabende

Vi er garanter for, at I vælger den rette metode, der matcher virksomhedens behov og kontekst, og vi rådgiver jer igennem strategiprocessen, så den bliver både værdiskabende for forretningen og udviklende for organisationen.

Når vi gennemfører strategiprocesser, tager vi altid afsæt i en dyb indsigt i virksomhedens udgangspunkt og markedets dynamikker for at identificere potentialer og risici.

Vi lægger vægt på at forstå organisationens dynamikker og at ramme den rigtige balance mellem involvering af ejere, bestyrelse, direktion og ledelse.

Vores løsninger er med til at realisere virksomhedens potentiale og skabe klarhed og udvikling for ejere, bestyrelse og ledelse.

Vores fokusområder

Ejerstrategi
Vi sætter en klar retning for aktivt ejerskab gennem udvikling af langsigtede strategier for ejerskabet af virksomheder og organisationer.
Koncernstrategi
Vi rammesætter koncernens tilgang til at være ejer og skabe værdi for porteføljen af selskaber. Vi tydeliggør koncernfordelene og definerer den samlede udviklingsretning.
Forretningsstrategi
Vi definerer fokus og udviklingsretningen og retter på den måde ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, så organisationen er klar til at gribe de rette muligheder.
Governance
Vi designer stærke strukturer og processer for ledelse af og kontrol med selskabet samt udvikler bestyrelsens kompetence og værdiskabelse.
Operating model
Vi opsætter de centrale processer og ledelsesstrukturer, der danner grundlaget for at bygge bro mellem strategi og en stærk eksekvering.
M&A
Vi udvikler opkøbsstrategi og tilgang til exit/carve-out samt understøtter som strategisk rådgiver i due diligence for enten køber eller sælger.”

Ejerskab og strategi

H&B’s seneste udgivelse “Ejerskab og strategi – Skab sammenhæng mellem ejer, koncern og forretning” er på hylderne, Forfatterne bag bogen er fem skarpe H&B ‘ere, som har skrevet en aldeles lærerig og dybdegående bog. Bogen dykker ned i hvordan man succesfuldt kan arbejde med strategisk ejerskab og værdiskabende strategi – i en dansk kontekst.

Læs mere om bogen