Infusion er topledelsens inspiration til de kommende års strategi

Formålet med infusion processen er at give topledelsen de bedste forudsætninger for at kunne træffe informerede beslutninger. Infusion processen er designet med fokus på læring, radikal nytænkning og inspiration samt dyb indsigt om det, der kan blive definerende for virksomheden i fremtiden.

Infusion processen bidrager til at sikre virksomheder det bedst mulige fundament for at kunne udvælge de vigtigste indsatser og fremtidige bets, der skal sætte retning og hegnspæle for strategien.

I H&B har vi sammen med flere ledelsesgrupper hos forskellige virksomheder planlagt og gennemført infusion processer, der alle har haft til formål at udvide horisonten for fremtiden, og skabe dyb indsigt i udvalgte tematikker. Det har krævet inspiration, nysgerrighed og en række strukturerede diskussioner omkring den viden der opnås, for at kunne perspektivere og forankre disse hos virksomheden selv.

På bagkant af infusion processen har virksomhederne opnået ny viden og en lang række indsigter, som har dannet afsæt for formulering af virksomhedernes aspiration, konkrete målbilleder, strategiske roadmaps og big bets.

Overordnet set har infusion processen 3 formål

  • Videntilførsel og strukturerede diskussioner, der udvider horisonten for, hvad det fulde potentiale kan være, og klæder ledelsen på til at kunne træffe beslutninger, til- og fravalg.
  • Radikal nytænkning med afsæt i videntilførsel, som skaber nye hypoteser om virksomhedens branche og udviklingen af denne, og inspirerer virksomheden til at tænke langsigtet på en ny måde.
  • Fælles udvikling i ledelsen gennem øget sammenhængskraft og ny en fælles metode for læring og indsigt i fremtiden, hvor lederne tager del i en faglig uddannelsesrejse – sammen.

Maksimalt fokus på indsigt og læring

Infusion processen benytter en undersøgende hypotesedreven tilgang til læring, der giver plads til radikal nytænkning. Tilegnelsen af denne lærling kan komme i mange formater, fx interne interviews af ledelsen, markedsresearch, ekspertinterviews, inspirationsture – alt sammen præsenteret i det, vi kalder ’Infusion packs’. Dertil kommer en række af workshops, som bruges til at drøfte, diskutere og bearbejde al viden og læring, og sætte det i perspektiv til virksomhedens kontekst.

Infusion processen tilpasses virksomheden

Formatet for infusion processen kan anvendes på flere områder og niveauer i virksomheden. Men for at opnå maksimal effekt af en infusion proces, kræver det et tydeligt mål for processen, og et commitment til at foretage konkrete til- og fravalg – hvorfor det er nødvendigt, at den nødvendige ledelses- og beslutningskraft er til stede. Som topledelsens rådgiver anbefaler vi, at processen drives som en del af topledelsens agenda, særligt for også at sikre flyvehøjde og italesættelse af fremtiden på et overordnet virksomhedsniveau.

Infusion processen tilpasses altid de virksomheder, vi møder. Uanset, om du netop har afsluttet et strategiforløb, eller står foran en ny strategiproces, kan det have indflydelse på ambitionsniveau, valg af tematikker og perspektiv – ønsker du fx at kigge 5, 10 eller 20 år ud i fremtiden? Vores erfaringer siger, at infusion processen skaber størst effekt forud for en strategiproces, eller målrettet en fokuseret agenda, som fx et øget innovationsfokus.

Fra infusion proces til aspirationsstrategi

Med infusion processen får du mulighed for at udforske din virksomheds fulde potentiale og mulighedsrummet for fremtidige positioner med fokus på ’what og why’, mens du i udviklingen af din strategi stiller skarpt på how – altså hvordan potentialet kan indfries eller hvordan positioner kan indtages.

Infusion processen kan bidrage til at sætte hjørneflag og retning for den kommende strategi, og styrke definitionen af virksomhedens aspiration. Strategien udvikles og bygges derefter op omkring den viden og indsigt, som infusion processen har båret med sig for at kunne foretage til- og fravalg af fremtidige forretningsprioriteter og strategiske satsninger.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner
Tomas Lykke
Senior Partner
Lise Rasmussen
Senior Manager
Johanne Lægsgaard
Manager