Sådan kommer du i gang med at arbejde med eksperimenter

Hypotesedrevne kontrollerede eksperimenter er en smutvej til konkrete resultater og en metode, der kan bruges til at sikre forbedringskultur og medarbejderengagement.

Kan du genkende dette fra din hverdag?

  • Alt for meget tid bruges på langtrukne og energiforladte business-cases
  • En indbygget frygt for at fejle hos alt for mange medarbejdere og ledere i virksomheden
  • Forandringer er noget, som drives af de få – de sædvanlige
  • Forandringer drives gennem KPI’er, tal og regneark – frem for mennesker, kunder, passion og engagement
  • Lange gennemløbstider for projekter og ideer – hvis de da overhovedet gennemføres

I givet fald er vi ret sikre på, at arbejdet med hypotesedrevne kontrollerede eksperimenter vil være en ny og bedre måde at drive transformationer på. Vi oplever, at systematisk arbejde med eksperimenter er et opgør med den traditionelle måde at tænke i forandringer på, som i den grad tester traditionelle logikker og antagelser – for vi ved jo ikke noget.

Når man arbejder med hypotesedrevne kontrollerede eksperimenter, handler det om at gøre det ’lille, let og live’ – en slags guidende sætning for metoden.
Grundlæggende handler det om at teste forskellige hypoteser, sandhedsudsagn, i et kontrolleret miljø for at se effekten hurtigt og direkte i driften. Eksperiment-tilgangen er derfor en optimal metode til hurtigt at teste og tilpasse forbedringsidéer i lille skala, før man ruller dem ud i stor skala.
Når man skal arbejde med eksperimenter, er der tre væsentlige faser, man skal igennem for at sikre hastighed, fælles læring og grundlag for bred implementering.

Når man arbejder med hypotesedrevne eksperimenter, er det vigtigt at forstå, at et eksperiment, hvor hypotesen ikke bliver bekræftet, er lige så succesfyldt som et eksperiment, hvor hypotesen giver succes. Hvis eksperimentet ikke skaber de ønskede resultater, så bekræfter det blot, at det ikke var den rette vej at gå. Eksperimentet kan lukkes ned, og man kan bruge kræfterne andetsteds.

Vi oplever, at metoden giver en masse engagement hos medarbejdere og en masse eksekveringskraft og motivation. Det springende punkt er lidt provokerende sagt: ”Kære leder, nallerne væk, og lad dem, der ved noget om kunder og drift, gøre sit arbejde og gøre dagen i dag bedre for kunder og os selv, end dagen i går”

Vi oplever, at metoden giver en masse engagement hos medarbejdere og en masse eksekveringskraft og motivation. Det springende punkt er lidt provokerende sagt: ”Kære leder, nallerne væk, og lad dem, der ved noget om kunder og drift, gøre sit arbejde og gøre dagen i dag bedre for kunder og os selv, end dagen i går”

Læs mere om eksperimenter og innovation i H&B’s magasin “Sæt innovation på agendaen”

Hør Søren fortælle mere om eksperimenter

Director i H&B, Søren Strunk-Sørensen, fortæller i videoen mere om eksperimenter og hvordan man kan arbejde med dem.

 

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Tomas Lykke
Senior Partner
Søren Strunk-Sørensen
Associate Partner
Rasmus Aagaard
Partner