Digitalisering

Årsskrift 2018: Digital transformation

Digitaliseringen ændrer adskillige forretningsmodeller og industrier. Nye digitale spillere slår igennem på markederne, før man når at stave til r-o-b-o-t, og de etablerede brancher halser efter i kapløb med udviklingen. I dette årsskrift giver vi vores perspektiver på, hvad der skal til, for at organisationer kan udnytte potentialet i den digitale udvikling.

Læs mere
Digitalisering

Kurser i robot-automatisering

Som et led i vores samarbejde tilbyder H&B og NOVARO fem RPA/RDA-kurser, der henvender sig til forskellige målgrupper – fra de helt nye RPA-brugere til erfarne projektledere og programmører. Kurserne har fokus på både teknik og transformation.

Læs mere
Digitalisering

Er du klar til at lukke robotterne ind?

For at kunne drive en succesfuld forretning i fremtiden er det vigtigt, at virksomheder bliver fortrolige med automatisering og forbereder sig på de nye arbejdsgange. Virksomheder skal lære at arbejde med robotterne, så de understøtter forretningen og frigiver tid til, at medarbejderne kan koncentrere sig om mere værdiskabende opgaver.

Læs mere

Danske banks vej ud af krisen

Danske Bank blev som resten af bankverdenen hårdt ramt af finanskrisen i 2008, og i årene efter fulgte krise på krise. Tomas Lykkes nye bog fortæller historien om, hvor nødvendigt og effektivt det var, da Danske Bank besluttede sig for at skabe forandringer – og gå helhjertet ind i at opdyrke en ny virksomhedskultur. De satsede på udefra-ind-tænkning.

Læs mere

NOVARO & H&B teamer op om robotautomatisering

At automatisere arbejdsprocesser i de administrative funktioner er langt fra udelukkende en teknisk øvelse. Derfor har NOVARO og H&B etableret et samarbejde, hvor NOVARO leverer teknikken, mens H&B sikrer en succesfuld implementering og transformation af virksomheden.

Som et led i vores samarbejde tilbyder vi fem RPA/RDA-kurser, der henvender sig til forskellige målgrupper – fra de helt nye RPA-brugere til erfarne projektledere og programmører.

Hvordan øger vi lønsomheden?

Hvordan digitaliserer vi vores forretning?

Hvordan skaber vi øget engagement?

Hvordan vokser vi?

Hvordan fjerner vi kompleksitet?

Hvordan styrker vi ledelseskraften?

Sammen med vores klienter finder vi svar på hvorfor, hvad og hvordan.

Styr sikkert gennem forandringerne

Forandringsledelsens håndbog er for alle ledere, der står for at skulle ændre noget – stort som småt. Håndbogen er en komplet guide til forandringsledelse. Den viser, hvordan man sætter sig ind i og planlægger processen, hvordan man griber muligheder og håndterer udfordringer, og hvordan man evaluerer og lærer af processens succeser og fejltrin, så forandringskompetencen øges i organisationen.

Læs mere

Vi er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til eksekvering og forankring. For mennesker og med mennesker.