Vi hjælper topledelser i ambitiøse organisationer

- med at opnå toppræstationer og løse deres vigtigste udfordringer.

Hvem er vi i H&B?

H&B er et management konsulenthus. Gennem værdiskabende rådgivning og robust eksekvering hjælper vi topledelser i ambitiøse organisationer med at opnå toppræstationer og løse deres vigtigste udfordringer.

Vi går ind i udfordringen, som var det vores egen og bidrager til klientteamet, som gode kolleger ville gøre. Vi er nærværende og ambitiøse på vores klienters vegne – og ikke bange for at adressere de svære spørgsmål. Kun på den måde sikrer vi, at vi løser det rigtige problem, rigtigt.

Hos H&B er det individerne, som gennem det individuelle bidrag skaber virksomheden, og ikke virksomheden, der udstikker nogle rammer og kasser.
Sofie Teilmann Gildsig, Engagement Partner

Vi arbejder med

En virksomheds udfordringer er sjældent rene strategiproblemer, procesvanskeligheder eller ledelsesudfordringer. Det er ofte en blanding af strategi, ledelse, transformation, processer, governance og meget mere. Det er vores løsninger også kendetegnet ved. Vi arbejder primært inden for disse tre områder.

Strategy & Organisation

Vi er en af Danmarks førende strategirådgivere og hjælper gennem værdiskabende strategiprocesser, der sikrer optimale rammer for udvikling af ejerskab og virksomhed.

 • Aktivt ejerskab
 • Koncernstrategi
 • Forretningsstrategi
 • Operating model
Læs mere

Business Transformation

Vi øger organisationers lønsomhed gennem realisering af strategier, ved at styrke eksekveringskraften og optimere ressourceanvendelsen og det tværgående samarbejde.

 • Strategideployering
 • Program- og projektledelse
 • Omkostningsreduktion
 • Digital automatisering
Læs mere

Commercial Excellence

Vi styrker organisationers salgskompetencer og sætter retning for og hastighed på kundeagendaen. Vi formulerer kundestrategier og sætter dem i spil i organisationer.

 • Kundestrategi
 • Kundestruktur- og kultur
 • Kunderejser
 • Salgsudvikling
Læs mere