Whistleblowerordning i Hildebrandt & Brandi

Whistleblowerordning

I H&B ønsker vi at sikre en kultur, der fordrer tillid, tryghed og åbenhed, til at få forhold frem i lyset, som ellers ikke ville være kommet til vores kendskab. Det drejer sig om overtrædelser og alvorlige forhold indenfor specifikke områder, herunder mistanke eller viden om ulovlig, uetisk eller ureglementeret adfærd, vedrørende H&B som virksomhed.

H&B har etableret denne whistleblowerordning, der kan anvendes til at indberette forhold og overtrædelser som disse.

Indberetninger håndteres og behandles af en intern whistleblowerenhed i H&B.

Indberetninger til H&B’s whistleblowerordning kan foretages af medarbejdere, klienter, leverandører, øvrige samarbejdspartnere og anden 3. part med en forbindelse til H&B. Der er både mulighed for at lave indberetninger anonymt og med kendt identitet.

Du kan læse meget mere om vores whistleblowerordning og foretage indberetninger her: