”Ledelse skal op i højeste gear”

Hos Danmarks største energi- og telekoncern Norlys mærker man også konsekvensen af en uforudsigelig fremtid med flere og mere dilemmafyldte ledelsesbeslutninger samt konstant presserende udfordringer. Hvordan tackler man det som CEO? Det handler især om mængden af friktion og modstand, man som leder kan kapere uden at miste overblikket, mener koncernens CEO, Niels Duedahl.

For Niels Duedahl, CEO hos Norlys, er det langsigtede fokus klart. Med en ny strategi frem mod 2027 er der sat en tydelig retning og ambition for Norlys. Men hvad er det, der fylder lige nu på Norlys-CEO’ens skrivebord, og som kræver beslutninger, overskud og handling?

”Der er mange ting, der presser sig på, men særligt tre ting har fokus lige nu; cost of capital, digitalisering & data og det ledelsesmæssige gearskifte, som er nødvendigt for, at vi lykkes,” siger Niels Duedahl, og fremhæver, at særligt cost of capital fylder meget.

En af energisektorens største udfordringer, når det gælder cost of capital, er ifølge Niels Duedahl, at hele den grønne omstilling er planlagt i et 0-rentescenarie.

”Vi havde som samfund glemt, at penge koster noget. Dvs. vi har bygget et samfundsmæssigt investeringsprogram på et par 100 mia. ud fra den antagelse, at pengene var ”gratis”. Men når kapitalen går fra 0 til 6% i omkostning, skal man have mere ud af aktiverne”, siger Niels Duedahl.

”Kapital er blevet dyrere, vores komponenter er blevet dyrere, og samtidig oplever vi et markant konkurrencepres, der gør det svært at hive mere værdi ud af kunderne – på trods af stigende omkostninger,” siger Niels Duedahl. Han er overbevist om, at dem, der stiller med den billigste og længstvarende kapital, vil stå tilbage som vindere.

”Jeg tror, at vores teknologivalg og krav til forrentning af aktiver, kommer op på et nyt niveau, hvilket er sundt. Et 0-rentescenarie er usundt, fordi vi bliver for ukritiske i vores beslutningsprocesser. I et mere normalt rentescenarie er vi tvunget til at finde et helt nyt niveau og stille krav til et nyt niveau af produktivitet, hvor virksomhedens aktiver skal ”arbejde” noget mere,” siger Niels Duedahl.

Fra indsigt til handling

Det store spørgsmål er, hvordan man som organisation får mere ud af mindre? Og hvordan man øger produktiviteten i alt, hvad man laver? Niels Duedahl er ikke i tvivl, nøglen til bedre kapitaludnyttelse er data – særligt når det gælder infrastruktur.

”Planer for udbygning af vores elnet, tester vi i dag vha. mere end 8 mia. datapunkter. Vores seneste simulering af ladenettet, baseret på den viden vi har om elbiler i dag, viste, at havde vi eksekveret på den plan vi lagde for 6 måneder siden, ville det have kostet os en halv mia. kroner. Så meget har forbrugernes mønstre flyttet sig,” fortæller Niels Duedahl og fortsætter:

”Vi ser et kæmpe potentiale i datadrevet asset management og stræber efter at blive ekstremt dygtige til netop det, så vi i endnu højere grad er i stand til at fordele vores investeringsmidler på baggrund af indsigter og data.”

Flere ben at stå på

Ser Niels Duedahl ind i fremtiden, ser han et langt mere uforudsigeligt billede, end vi har set tidligere på alle niveauer – i hvert fald inden for de industrier, som Norlys er i:

”Alt er i bevægelse på én gang,” siger Niels Duedahl. Og i det perspektiv har det ifølge Niels Duedahl aldrig været farligere at stå smalt, end det er nu:

”Jeg tror virkelig, at den smalle forretning er under stærkt pres. I dag er det en forsikring at være differentieret i en industriel portefølje – se bare på Danfoss, der har 36 forskellige forretningsenheder,” siger Niels Duedahl. Norlys er aktiv i 6-7 forskellige positioner på tværs af den digitale og grønne værdikæde, en strategisk position Niels Duedahl er ekstremt glad for.

Niels Duedahl, CEO, Norlys Group

”Jeg opfatter bredden i vores forretningsportefølje som en forsikring mod den usikkerhed, vi bevæger os ind i. At stå med én type ydelse er farligt, fordi man bliver ekstrem sårbar på udslag,” siger Niels Duedahl og pointerer, at det selvfølgelig også er forbundet med udfordringer:

”Det er en svær opgave at finde balancen mellem den brede forretning på den ene side, der potentielt kan blive en belastning, fordi kompleksiteten kan være svær at styre. Og på den anden side den fokuserede forretning, der kan blive en risiko, fordi alt afhænger af ét ben. Lige nu ser jeg det som et aktiv at stå bredt og hele tiden kæmpe for at reducere kompleksiteten i forretningen,” siger Niels Duedahl’

Evnen til at navigere i paradokser

Ud over nødvendigheden af en differentieret forretning peger Niels Duedahl på et stort behov for større ledelsesmæssig båndbredde og ledelsesmæssigt overskud. Helt grundlæggende handler det om, hvor meget modstand man som leder kan kapere uden at miste overblikket.

”Der er ingen tvivl om, at den grundlæggende resiliens, den modstandskraft, en topleder skal have, er afgørende. Tvetydigheden, der er i alt, vi kigger ind i, kræver mere resiliens. Bliver vi lammet af panik, når vi rammes af ting, der er uden for vores påvirkningskraft, eller formår vi at handle?” spørger Niels Duedahl.

Ledelsesbeslutninger drevet af intuition eller simple ”ja/nej svar”, er der langt imellem på ledelsesgangen hos Norlys. Ifølge Niels Duedahl, CEO i Norlys, er niveauet af dilemmafyldte beslutninger og ledelsesmæssige paradokser steget markant i det forgange år.

”Beslutningerne bliver mere og mere komplekse, og dilemmaet er som altid pest eller kolera, eller at blive præsenteret for to lige gode muligheder, hvor man kun kan vælge én af dem. Jeg har et klart billede af, at der vil komme flere af den slags beslutninger,” siger Niels Duedahl. Han opfatter de ledelsesmæssige paradokser og dilemmafyldte beslutninger som ”den mest krævende ledelsesdisciplin” lige nu. Selv vedkender han, at det ikke er unormalt, at dilemmaerne står i kø, når man befinder sig i transformative tider.

”Jeg tror, at noget af det, der kræver mest af ledelsessystemet, er at kunne leve i denne dilemmafyldte verden, for den er exceptionel hård at være i. Det kræver, at man laver et ledelsesmæssigt gearskifte, hvis man vil bevare overskuddet og båndbredden og ikke brænde ud undervejs,” siger Niels Duedahl og fortsætter:

”Og jeg tror, at alle der har et ledelsesansvar, mærker det lige nu. Der er ikke ret meget automatpilot tilbage. Nu handler det om at give sig selv 100% og stadig bevare overblikket,” siger Niels Duedahl

Den nye ledelsesopgave

Én ting er at skabe det nødvendige ledelsesoverskud, men at sætte den rigtige organisation er også en kompleksopgave.

”Jeg er splittet mellem på den ene side at gå efter de dybe domænekompetencer, og på den anden side gå efter stærke kulturledere, der formår at skabe følgeskab,” siger Niels Duedahl.

”Fremtidens leder er nødt til at have dybere indsigt. Omvendt kan man heller ikke bare være domæneekspert, uden at kunne skabe følgeskab. Så hybriden mellem den brede people-leder og den dybe domæneleder synes jeg er vigtig, men det er en meget svær balance at finde,” siger Niels Duedahl. Han mener, at det kræver særlige og afgørende kompetencer for at lykkes med at skabe den ledelsesmæssige båndbredde, virksomheden har brug for.

I lyset heraf har Norlys defineret 7 kernekompetencer i den nye 2027 strategi:

”Vi har udvalgt 7 kernekompetencer, hvor vi skal steppe op og hæve niveauet, for at lykkes med vores strategi, fx capital management, digitalisering og data, ledelse og kultur, samt M&A,” siger Niels Duedahl.

Fremtidens ledere fremmer diversitet

Han tror, at løsningen ligger i at sammensætte mere diverse teams, der med hans egne ord ”besidder lidt af hvert”.

”Man må lave en dyb integration i ledelsesniveauet, så man kan spille de forskellige kompetencer på banen, for jeg tror ikke, at alle kompetencerne kan bo i individerne,” siger Niels Duedahl. Det, der ifølge Niels Duedahl bliver afgørende i fremtiden, er, at virksomhederne øger deres evne til at sammensætte diverse teams fra topledelsen og nedad.

”Jeg tror, at øget diversitet er svaret på en uforudsigelig verden. På den måde kan man få belyst strategiske dilemmaer 360 grader og sikre, at man ikke kommer med de samme svar hver gang,” siger Niels Duedahl og understreger vigtigheden af opmærksomhed på egne bias – noget, Niels Duedahl selv oplever i sine rekrutteringer.

”Der findes en rekrutterings comfort-zone, hvor vi ansætter det, vi ved, der virker. Det er jeg også selv skyld i. Problemet er, at når vi siger, vi ved, hvad der virker, så er vi allerede biased. For hvad betyder det, at noget virker?” siger Niels Duedahl.

Efter en lang periode, hvor han selv har haft mange udfordringer tæt på, er han ikke i tvivl om, hvad den goder leder skal kunne i 2024:

”Den dygtige leder skal demonstrere evnen til at rekruttere og skabe trivsel i meget diverse teams. Især det sidste. Det handler om at skabe plads, rummelighed og mangfoldighed, så alle synspunkter kan være i konteksten. Det er en disciplin, jeg kalder 80% enighed, 100% commitment. Den bliver utrolig vigtig, når du pludseligt introducerer meget forskellighed,” siger Niels Duedahl.

Artiklen er en del af H&B’s årsskrift 2024: Ledelse som superkraft