Hvorfor er forandringskapacitet nøglen til at blive en bæredygtig organisation?

I en verden af konstant forandring bliver det afgørende for virksomheders overlevelse, at de formår at tilpasse og udvikle sig. At kapaciteten til at transformere er til stede. Men hvordan sikrer du, at din virksomhed har forandringskapacitet og dermed er bæredygtig på lang sigt?

Transformationers antal, tempo og kompleksitet er stigende, og forandringer er uundgåelige. Det er ikke muligt at vide hvad der kommer, men det er muligt at være beredt med værktøjer til at tackle det der måtte komme.

Som virksomhed er du nødt til at kæde strategi sammen med eksekvering gennem ledelsesdrevet transformation, og som ledelse har du ansvaret for at opbygge kompetencer og kapacitet hertil. Det er afgørende for at opnå succes, da fejlslagne transformationer medfører store omkostninger – for medarbejdere, kunder og på bundlinjen.

Men det er ikke nødvendigvis en helt ligetil opgave, for som Senior Partner, Mikkel Eriksen, siger er;

En af de absolut største udfordringer i nutidens usikre verdensbillede at balancere det langsigtede og transformationelle fokus med en stabil og effektiv drift
Mikkel Eriksen, Senior Partner

I H&B arbejder vi med at sikre forandringskapacitet og succesfuld transformation gennem fire elementer, som alle i forskelligt omfang er aktuelle og iterativt kan genbesøges, da transformationer ikke er lineære og ej heller identiske.

1 l Forståelse for transformationen skal skabe klarhed omkring, hvad vi ønsker at opnå, hvorfor, samt hvilke konsekvenser det har. På den måde sikres meningsskabelse hos den enkelte, og dette er afgørende da ingen transformation kan lykkes uden opbakning i den samlede organisation. Skab indsigt og forståelse ved at nedbryde forandringen i delmål og succeskriterier.

2 l Fundament for transformationen skabes gennem styrket ledelseskraft samt tydeligt ansvar og organisering, så mindst mulig modstand mødes og følgeskab sikres – sidstnævnt er nemlig fundamentet for fremdrift.

3 l Fremdrift sikres ved meningsfuld kulmination der kan sikre følgeskab, samt gennem den rette styringsmodel. Fremdrift er selvfølgelig afgørende, men dette er ikke i sig selv nok – kun på den korte bane.

4 l Forankring er afgørende for at opnå langsigtet succes med transformationen, og for at sikre dette er det nødvendigt med kapabilitetsafklaring og adfærdsændringer, så de ønskede tiltag bliver nedbrudt i konkrete handlinger i dagligdagen.

Uden fokus på forståelse, fundament, fremdrift og forankring vil transformationen ikke være vellykket på lang sigt, og der vil heller ikke opleves en opbygning af den ønskede forandringskapacitet, som gør den enkelte og virksomheden i stand til at håndtere den næste transformation – og dermed være bæredygtig på lang sigt.

Download pixibog om transformation

  Tak for din interesse

  Her kan du downloade Pixibogen.

  Download magasin

  Hør mere

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
  Rie Bing
  Senior Manager
  Lise Rasmussen
  Senior Manager
  Jens Parbo Jensen
  Engagement Partner