Fem anbefalinger til fokusområder i 2022

I vores 2022-årsmagasin Omstilling til fremtiden vil vi bestræbe os på, at give dig rådgivning og indsigt. Det handler om at udvikle de rette strategier, så organisationerne både kan bidrage til at bringe Danmark i mål med den grønne omstilling og samtidig er gearet til at skabe en sund forretning. Herunder følger fem anbefalinger til 2022, som er udarbejdet på tværs af huset.

1. Bliv tydeligere på virksomhedens formål

Vedtager I et tydeligt, overordnet formål med virksomhedens eksistens, gør I det lettere både at lægge den rette strategi og at prioritere i opgaver og beslutninger i hverdagen. Det er vores oplevelse, at virksomheder med et klart og tydeligt kommunikeret formål holder længere, og at medarbejdere, der arbejder for et tydeligt formål, er mere motiverede og mere bevidste om, hvordan og hvornår de skaber værdi. En formålsdrevet virksomhed drives af en fælles ambition, et mål eller en grund til at eksistere.

I en formålsdrevet virksomhed gennemsyrer formålet hele virksomheden, og det fungerer som fyrtårn for ledelse og medarbejdere. Det er især nyttigt i omskiftelige tider, hvor både ledelse og medarbejdere kan foretage de nødvendige justeringer uden at tabe overordnet retning.

2. Sæt evnen til at reagere hurtigt op

Selvom mange virksomheder i dag konstant oplever forandringer og nye krav til alt fra produkter til organisation, rekruttering og kundeoplevelser, så er det overordnede, strategiske fokus stadig vigtigt at holde øjet på. Men inden for den overordnede strategi, skal du geare din organisation til at kunne imødekomme de aktuelle krav om værdiskabelse. Hold jer nøje opdateret og nysgerrige på de tendenser, der påvirker jeres kerneforretning. Styrk jeres innovationsevne ved at være klar til at prøve flere ting hurtigere – det kunne være ved at give dine frontlinjemedarbejdere mulighed for at løse flere problemer selv og afprøve nye ideer selv. Sørg for, at det er let at tage initiativ.

Rent ledelsesmæssigt er det vigtigt at styrke medarbejdernes resiliens i forhold til forandringer, så de bliver mødt med konstruktiv nysgerrighed frem for bekymring og modstand.

3. Fokuser strategien på jeres styrker og hvor, I kan gøre en forskel

Diversitet, klima, sundhed og trivsel etc. Når en samfundsdagsorden rummer så mange store krav, kan der opstå en følelse af forpligtelse til at ”gøre noget” på langt flere områder, end de fleste virksomheder kan rumme. Her er det bedste råd at tilpasse strategien med udgangspunkt i virksomhedens stærke sider. Undlad at tage udgangspunkt i kvalifikationer, I ikke har og områder, hvor I alligevel ikke er dem, der vinder eller dem, der kan gøre en reel forskel. Det bliver både svært og dyrt at lykkes.

Koncentrer strategien om kernekompetencerne, og stil skarpt på det, I er gode til. Det gælder både for den generelle strategi og jeres ansvarlighedsstrategi.

4. Prioriter jeres kompetencetilpasning

Kompleksiteten i mange fagligheder stiger hastigt i disse år og rammer jobfunktioner på alle niveauer fra topchef til kundeservicechef og marketingmedarbejder. Sørg for, at jeres kompetencer er opdaterede, og at I er dækket ind på vigtige områder, evt. ved at få lavet et capability review.

Ledelsesmæssigt er evnen til at bedrive forandringsledelse ikke overraskende central, og alle ledere i organisationen bør være kompetente på det område og have en tidssvarende værktøjskasse. Qua den høje pensionsalder er det desuden første gang i historien, at en virksomhed skal være i stand til at rumme og lede på tværs af hele fire generationer, der har vidt forskellige kompetencer, styrker og livssituationer.

I den nuværende arbejdsmarkedssituation kan der fx være god ræson i at sørge for at lave karriereplaner, også for de medarbejdere, som er 55+, som stadig har masser af energi og kompetencer at bidrage med.

5. Vær attraktiv for medarbejderne

Vi mangler arbejdskraft i højere grad, end vi længe har set det, samtidig med at især den digitale udvikling har betydet, at den unge generation er opvokset med helt andre arbejdsformer, end vi var vant til for blot 5-10 år siden. Vi taler nu om ”det fleksible arbejdsmarked”, hvor muligheden for at arbejde digitalt og på distance kan blive et afgørende parameter i jagten på at få ansat og fastholdt talenter. Samtidig er der en stigning i antallet af medarbejdere, der jagter mere fleksibilitet i arbejdstid og ansættelsesforhold.

Og i tråd med fokus på ESG verden over er der ikke mindst en stigende forventning til ”ordentlighed” i alt, fra hvad der bliver serveret i kantinen til behandlingen af medarbejderne, socialt ansvar, klimaansvar, diversitet og meget mere.

Kort sagt har arbejdsstyrken i dag bare mange flere valg. Derfor: Styrk jeres value proposition og tal om, hvem I gerne vil tiltrække og gør jer umage for at blive den arbejdsplads, de drømmer om.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner
Anders Nørgaard
Senior Partner
Mikkel Eriksen
Senior Partner
Tomas Lykke
Senior Partner