Årsmagasin 2022: Omstillingen til fremtiden er nu

Nogen mener, at den udvikling, vi nu ser ind i lige nu, vil betyde, at 20’erne vil gå over i historien som ”forretningstransformationernes årti”. I magasinet præsenterer vi en række perspektiver på den grønne omstilling. En udvikling, der rummer enorme udfordringer og fantastiske muligheder.

Der er nok heller ikke megen tvivl om, at de kommende år vil byde på nogen af de største forandringer – på tværs af alle industrier – vi har set mange årtier.

Forandringerne i bred målestok sker som konsekvens af klimaforandringerne – og senest Ruslands innovation af Ukraine, der igen har ændret mange spilleregler.

Forandringerne vil fundamentalt ændre den måde, vi tænker energi på. Og du kan udvide listen med fødevarer, transport, logistik, sundhed, finans, byggeri, mm. Det vil påvirke alle sektorer, og det vil have betydning for virksomhedernes produktudvikling, risikostyring, ledelse, kompetencer, dialog med kunderne osv.

Lige nu er det ikke blot Danmarks største virksomheder, som arbejder med forskellige elementer af den grønne omstilling og de stigende krav til samfundsansvar. Det er også i stigende grad hos de mellemstore og i de mindre virksomheder, at det står højt på dagsordenen, hvorledes de fremadrettet kan leve op til de krav og forventninger, der følger med forandringerne – og samtidig drive en sund forretning både nu og i fremtiden.

For de fleste virksomheder handler det ikke om at forstå og acceptere nødvendigheden af, at der skal ske forandringer. Der er stor vilje til at handle, og ved COP26 blev der blandt andet fra en lang række lande givet håndslag på, at man blandt andet vil stoppe skovrydning inden 2030 og udfase kulkraft inden 2050. Men det kan være en udfordring, hvordan man griber det hele an.

Vi vil de her forandringer. Og vi skal de her forandringer. Derfor er det vigtigste lige nu at lægge de strategier, som reelt kan skabe de ønskede effekter. At udvikle de processer, som skaber målbare resultater, og som bærer de næste generationer ind i de kommende årtier. Både de næste generationer af virksomhederne og de næste generationer af menneskeheden.

I dette magasin vil vi bestræbe os på at give dig inspiration, motivation og indsigt. Så vi sammen kan lægge de strategier og udvikle de organisationer, som skal bringe Danmark i mål med den grønne omstilling – samtidig med, at vi driver en sund forretning.

Download årsmagasin 2022: Omstilling til fremtiden

    Tak for din interesse

    Her kan du downloade årsskriftet.

    Download magasin