Ejerstrategi – hvorfor er det vigtigt?

Et stigende antal ejere begynder at få øjnene op for vigtigheden af en ejerstrategi. Hos H&B mener vi, at ejerstrategien er ejernes vigtigste strategiværktøj til at definere, rammesætte og udøve den ledelse som er forbundet med varetagelsen af ejernes strategiske, finansielle og non-finansielle interesser.

Ejerstrategien muliggør alignment mellem ejernes ønsker og strategier på koncern- samt forretningsniveau. Det betyder at hele organisationen kan trække i samme retning for at realisere den maksimale ejerværdi. Hvis organisationen ikke ved hvordan succes ser ud for ejerne, kan den heller ikke lave en skarp strategi herefter.

Ejerstrategien udgør det øverste lag af strategi i en organisation og kommunikerer ejernes ønsker ud i organisationen samt sætter rammerne for den. Overordnet søger ejerstrategien svar på følgende tre grundlæggende spørgsmål:

  1. Hvorfor er vi de bedste ejere?
  2. Hvad skal vi eje?
  3. Hvordan udøver vi ejerskabet?

De tre strategiske niveauer – H&B

Hvorfor er vi de bedste ejere?

Som ejer af et aktiv må man spørge sig selv, hvorfor man er den bedste ejer af noget. Hvad er det unikke bidrag man kommer med og hvilket formål ønsker man at opnå igennem ejerskabet. Om end formålet er økonomisk, samfundsmæssigt eller personligt, bør dette være fælles for ejerne. Det giver ejerne et fælles udgangspunkt hvorfra de kan sætte en retning for ejerskabet.

Hvad skal vi eje?

Det er vigtigt som ejer at tage stilling til hvad man skal eje for at sikre en fælles retning for ejerskabet. Her bør ejerne kigge på principper for ejerskabets portefølje-, vækst- og investeringslogik samt ønskede synergier og risikoafvejning.

Hvordan udøver vi ejerskabet?

Et succesfuldt ejerskab har det rette ejerskabs- og styringsmodel.

Ejerskabsmodellen skal sikre struktur i ejerskabet samt sætte rammen for vækst. Den skal understøtte ejerskabets formål og retning ved at definere ejernes ansvar og rettigheder.

Styringsmodellen skal sikre en klar logik for udøvelsen af ejerskabet, herunder hvordan ejerskabets formål kommunikeres ned i organisationen samt hvilke dokumenter der guider ejerskabet og porteføljeselskaberne.

7 symptomer på manglende ejerstrategi

Desværre ser vi ofte virksomheder med tydelige symptomer på manglende ejerstrategi, hvilket kan vise sig som:

  1. En splittet bestyrelse med divergerende drømme, visioner, mål og interesser i ejerkredsen
  2. Manglende mandat hvor ejerkredsen har svært ved at udøve aktiv ejerstrategisk ledelse
  3. Laveste fællesnævner hvor strategien leverer på det man kan blive enige om – og kompromiser er svære at levere
  4. Manglende tillid med en ejerkreds der ikke fremstår som en samlet enhed og taler med flere ”tunger”
  5. Forretningsmæssig Zig-Zag kurs p.g.a. en uklar ambition og retning for ejerskabet og selskabet
  6. Uklar Governance med uhensigtsmæssig governance og risikoledelse
  7. Manglende prioritering der afføder en uklar eller ulogisk allokering af ressourcer og manglende eksekvering

 

Vil du læse mere om ejerstrategi? Så har vi skrevet en hel bog om det, som du kan finde her.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner
Sofie T. Gildsig
Engagement Partner
Nikolas Bakke
Senior Manager