Danske virksomheder har gode forudsætninger for at klare krisen

“I medierne kan man få indtryk af, at verden bryder sammen i morgen. Men dansk erhvervsliv har lært af både finanskrisen og corona. De kan arbejde intensivt med likviditeten og klarer sig generelt godt. Det betyder ikke, at der ikke kommer afmatning, men er man foran på kurven og har en plan A, B og C for forskellige scenarier, så kan man handle på det, der måtte opstå.”

Sådan lyder analysen fra Niels Bang-Hansen, erhvervskundechef i Danske Bank. Han opfordrer danske virksomheder til at forberede sig på en hård periode, men undgå panik. For selv om der hænger mørke økonomiske skyer over os med uro på aktiemarkedet, stigende energipriser og inflationen, er der samtidig fuld beskæftigelse, mangel på hænder, store opsparinger i husholdningerne og stor egenkapital i bankerne. Så krisen tegner ikke til at blive dyb, langvarig og finansiel som den finanskrise, verden oplevede i 2008. Men den økonomiske afmatning, som er virkelighed for virksomhederne lige nu, kan til gengæld betyde, at de virksomheder, som ikke forbereder sig på både, hvordan de på kort sigt skal håndtere faldende omsætning og stigende omkostninger og hvordan de på lang sigt skal tilpasse deres forretningsmodel, bukker under.

Vi sover med støvlerne på

Ifølge Niels Bang-Hansen er der stor forskel på, hvordan danske virksomheder klarer sig i det nuværende økonomiske uvejr. Dels er det brancheafhængigt – dels handler det om, i hvor høj grad man har styr på de variable, der er afgørende for den kortsigtede overlevelse, såsom debitorer, kassekredit, likviditet, varelagre.

”Set i det korte lys, så handler det om, når omkostningerne stiger, er man så i stand til at vælte dem over på kunderne eller omlægge produktionen, så man bliver mere effektiv. Dem, der ikke har styr på horisonten af det korte lys, hvor omkostningerne stiger mere, end de kan tåle, det er dem, der står i et dødskryds. De bliver slået ihjel i den periode, vi går ind i nu. De virksomheder, som har en sund forretningsmodel på den lange bane skal nok komme igennem,” siger Niels Bang-Hansen, der sammen med sine 500 medarbejdere i øjeblikket har mere travlt end normalt med at mødes med bankens virksomhedskunder,

”Dem, vi rykker tættere på som bank, er dem, der oplever, at deres omsætning flader mere end de har regnet med. De gode virksomheder, som har det hårdt, kommer til os i god tid. Andre kommer fem minutter i lukketid og så må vi sammen med ejerlederen vurdere, hvad vi gør. Vi sover med støvlerne på,” fortæller Niels Bang-Hansen.

Niels Bang-Hansen Direktør for Erhvervs-kunder i Dansk Bank. Har været en del af Danske Bank siden 2001.

Brancher rammes meget forskelligt

Set i et bredere perspektiv, er det især de meget energitunge brancher, der lige nu er udfordret.

”Transportbranchen er hårdt ramt på grund af øgede udgifter til brændstof. Bygge-og anlægssektoren er meget påvirket også af stigende omkostninger og en manglende lyst til at investere i mursten. Arkitekterne rammes først, så dem, der skal bygge, og dem, der skal sælge og eje. Ejendomsbranchen har det svært, da værdien af boliger falder på grund af rentestigningen,” konstaterer Niels Bang-Hansen.

Medico og grøn omstilling klarer sig bedst

De virksomheder, der klarer sig godt, er de meget resistente medico-virksomheder eller virksomheder, som opererer som enten leverandører eller underleverandører til bæredygtighedsindustrien, fortæller Niels Bang-Hansen, der ser en markant forøget interesse for grøn omstilling.

”For to år siden var bæredygtighed noget, der lå ude i horisonten. Nu kan vi se, at det er alvorligt. Hvis virksomhederne ikke får omstillet sig i tide, går de konkurs. De sorte virksomheder, der ikke har en plan for, hvordan man bliver mere grøn, de får en hårdere snak end de andre, når de mødes med os.”

Er det nemmere at få lån i Danske Bank, hvis man har et grønt element i sin langsigtede forretningsmodel?

”Vi vil være positivt indstillede for at accelerere den grønne omstilling. På længere sigt er vi bekymrede for virksomheder, der ikke tager bæredygtighed alvorligt. Hvis de ikke kan beskrive deres fodaftryk, så risikerer de at blive sorteret fra. De risikerer, at værdien af deres aktiver bliver mindre værd. Det gælder både, hvis de er underleverandører til større virksomheder og som b-c, da forbrugerne også stiller større krav til det, vi putter i indkøbskurven.”

Vi har ikke råd til ikke at beskæftige os med bæredygtighed

Hvis erhvervskundechefen skal give de danske virksomheder et godt råd til at klare den aktuelle krise, handler det om både at have blik for de umiddelbare udfordringer og den langsigtede strategi.

”Du skal operere både med kort – og langt lys. I det korte lys handler det om at have en plan a, b og c med forskellige likviditetsscenarier, som du skal dele med din bank så tidligt som muligt. I det lange lys må du ikke undervurdere betydningen af hele bæredygtighedsagendagen. Energikrisen har vist os, at den bliver vigtigere og vigtigere, uanset om du er B-B eller B-C. Vi har ikke råd til at lade være med at beskæftige os med bæredygtighed – bare fordi vi er optaget af det korte lys,” siger Niels Bang-Hansen og slutter af.

”Jeg er den optimistiske type. Danmark er den økonomi i EU, der har det bedst. Og der kommer til at være en række muligheder for danske virksomheder. Forudsætningerne for at klare krisen er rigtig gode. Men hvis man panikker og går i granatchok, risikerer man at gå for meget i stå. Og så får man ikke lavet de rigtige langsigtede investeringer.”

Artiklen er en del af H&B’s årsmagasin 2023: Sæt retning i en volatil verden

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Mikkel Eriksen
Senior Partner
Tomas Lykke
Senior Partner
Anders Nørgaard
Senior Partner
Søren Brandi
Managing Partner