Bestyrelsesudvikling

Undersøgelser viser, at de bedste og mest effektive bestyrelser tager sit afsæt i regelmæssige og kritiske evalueringer af eget arbejdet. Disse bestyrelser ved, hvordan de skal sikre, at organisationen blomstrer. Det drejer sig om at finde metoder til at gøre bestyrelsesarbejdet endnu bedre.

Undersøgelser viser, at de bedste og mest effektive bestyrelser tager sit afsæt i regelmæssige og kritiske evalueringer af eget arbejde. Bevæbnet med viden fra denne øvelse kan bestyrelsen dernæst aktivt vælge, hvor tæt engageret de skal være i at sætte virksomhedens retning. Disse bestyrelser ved, hvordan de skal uddelegere de rette opgaver, udvælge de rette medlemmer, lede den rette dagsorden og anskaffe sig de rette informationer for at sikre, at organisationen blomstrer. Hvor selve evalueringen slutter med evalueringens resultater, begynder udviklingen af bestyrelsen allerede med evalueringen.

Den gode evaluering afslører hver gang nogle vigtige emner om bestyrelsesarbejdet, som bestyrelsen bør drøfte og forholde sig til ved at opstille mulige løsninger eller arbejdsmetoder. Evaluering af bestyrelsens arbejde er således ikke kun et spørgsmål om simpel vurdering af bestyrelsen, men i højere grad et spørgsmål om, hvordan bestyrelsen – individuelt og i fællesskab – kan vedblive med at være effektiv, når det handler om at bidrage til virksomhedens resultater og værdiskabelse. Meget enkelt kan man sige, at vi evaluerer nøje udvalgte parametre, fordi vi ønsker at bruge det til noget.

Bestyrelsen skal til enhver tid arbejde på en måde, som giver værdi for den situation, virksomheden er i og kommer i. Når man skal vurdere, om bestyrelsen gør dette, vil nogle variable være givne. Det kan eksempelvis være virksomhedens branche, marked, produkter. Andre variable kan optimeres. Det er variable, man på kort sigt kan ændre. Det kan eksempelvis være direktionen eller sammensætningen i bestyrelsen. Når vi taler om udvikling af bestyrelsen, er det arbejdet med de afhængige variable, vi henviser til. Se eksempler på uafhængige og afhængige variable i modellen nedenfor.

Resultatet af evalueringen af bestyrelsens arbejde svarer på mange måder til en analyse af bestyrelsens situation. Den siger noget om, hvad der er og ikke er i bestyrelsen, hvad der virker, og hvilke udfordringer bestyrelsen har. Spørgsmålet er da, hvad vi skal stille op med denne viden. Hvordan skal vi udvikle det, så styrker udnyttes og muligheder bringes i spil, så svagheder mindskes og trusler elimineres?

Konkrete udviklingsbehov, -muligheder og initiativer afhænger af den enkelte bestyrelses konkrete situation.  Bestyrelsesudvikling falder grundlæggende inden for en eller flere af følgende kategorier:

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner
Jeppe Ramløv Overbeck
Partner
Christina Heiselberg Højfeldt
Engagement Partner