Agilitet i krisetider sikrer, at fejl ikke bliver til katastrofer

Opgaven fra klar for Bjarne Steen Jensen, da han i 2018 blev hentet ind som Unilevers administrerende direktør i Danmark. At sikre indtjeningen på det danske marked for virksomheden, der både havde stor omsætning og stor markedsandel, men i årtier ikke havde kunnet tjene penge.

”Krisen i Unilever var internt betinget. I modsætning til nu, hvor vi står i en krise, der er udsprunget af en række eksterne forhold. For mig handlede det om at komme ind til kernen af virksomheden og se, hvad der var gået galt,” fortæller Bjarne Steen Jensen.

Behov for mod til at fastholde beslutninger

Den administrerende direktør kom med ledelseserfaring fra andre internationale virksomheder som Carlsberg, Gilette, Colgate og kaffefirmaet JDE. Det stod ret hurtigt klart for ham, at man i Unilever egentlig havde truffet dygtige beslutninger og lagt gode planer, men havde manglet mod til at fastholde at føre dem ud i livet.

”Jeg tog fat på ting, som egentlig ikke var radikalt nye, men som bare ikke var blevet gjort tilstrækkeligt i mange år. Forskellen var, at nu holdt vi fast, også i stormvejr. Og også, når vi vidste, at der var risiko for, at vi ville fejle,” siger Bjarne Steen Jensen.

Et hierarki støtter ikke i sig selv korpsånd

I processen blev det tydeligt, at netop mod og risikovillighed var vigtige kompetencer for at lykkes. Også blandt medarbejderne.

”Et hierarki støtter ikke i sig selv en korpsånd. Man risikerer, at folk søger væk, så snart, der begynder at komme sprækker. Mod og risikovillighed var de vigtigste kompetencer at have i mit team. Nogle trak imod, nogle måtte vi flytte til andre roller. Selv havde jeg en opgave i løbende at gå tilbage til baglandet og få bekræftet, at der var tillid til det, vi gjorde,” fortæller Bjarne Steen Jensen.

Erfaringer fra intern krise kan bruges i ekstern krise

I 2020 var Unilevers danske turnaround en realitet. Men så blev virksomheden ligesom resten af verden ramt af andre kriser – først corona og siden krigen i Ukraine. Bjarne Steen Jensen oplever, at erfaringerne fra den interne krise har styrket virksomhedens evne til at håndtere også de nye eksterne kriser.

”Når du vender mange sten på samme tid, lærer du at arbejde under pres og får en styrke til at absorbere de fejl, der måtte opstå undervejs. Du lærer at tage barske beslutninger, følge dem tæt og navigere under uforudsigelighed. Det gjorde vi under vores turnaround. Og det kom teamet til gode efterfølgende, da vi stod i nye krisesituationer,” siger Bjarne Steen Jensen, der peger på, at en af de store forskelle på at lede i interne og eksterne kriser er at måle effekten af det, man gør.

”I en intern krise, kan du, mens du transformerer, hele tiden følge effekten af din transformation i markedet. Ved eksterne kriser ændrer markedet sig samtidig med, at du ændrer noget. Alle drejer på alle greb. Selv om du drejer forkert et sted kan andre dreje mere forkert. Den interne krise er mere endimensionel.”
Bjarne Steen Jensen, administrerende direktør i Unilever Danmark

Fejl behøver ikke at blive til katastrofer

I krisetider bliver agilitet ifølge Bjarne Steen Jensen særlig vigtigt i en virksomhed, så man kan agere og reagere hurtigt, også når der sker fejl. Og agiliteten afhænger igen af, at man har det rette team.

”Du skal være ærlig over for dig selv, om du har det rette team. Hvis ikke, bliver du for styrende og kommer til at have overvågende mekanismer. Det tager tempo ud af processerne. Du skal kunne delegere og have tillid til, at folk kan træffe gode beslutninger. For så kan I omstille jer hurtigt og undgå at de fejl, der sker, når at udvikle sig til katastrofer.”

Visioner, snarere end betonstrategier

I et agilt ledelses-setup ligger også at arbejde ud fra visioner og retninger, snarere end meget rigide strategier.

”Man skal gøre retningen tydelig, så folk kan arbejde ud fra den. Men den må ikke blive til en betonstrategi. Hellere flere pitstopmøder undervejs end en fastlåst strategi,” siger Bjarne Steen Jensen og peger på et sidste element, der er vigtigt at have med sig, når man som leder skal navigere i 2023, hvor kriserne synes at stå i kø. Nemlig direkte kommunikation.

”Hvis du har en meget høflig og indirekte tone overfor hinanden, så risikerer du at skabe usikkerhed. Vi har et råderum, hvor vi kan være meget direkte over for hinanden – uden at vi tager det som personlig kritik. Det betyder, at vi kan have den direkte dialog, hvor vi sagtens kan være uenige. Men efterfølgende står vi så på mål for det, vi beslutter. Uanset, hvor meget det stormer udenfor,” slutter Bjarne Steen Jensen.

Artiklen er en del af H&B’s årsmagasin 2023: Sæt retning i en volatil verden.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Mikkel Eriksen
Senior Partner
Tomas Lykke
Senior Partner
Anders Nørgaard
Senior Partner
Søren Brandi
Managing Partner