Årsmagasin 2023: Sæt retning i en volatil verden

Hvis en krise betyder en mulighed, er det ikke muligheder, der har manglet de seneste år for danske virksomhedsledere. Fra coronakrise og forsyningskrise til energikrise, klimakrise og geopolitisk krise har virksomhederne løbende skullet omstille sig til ændrede vilkår for at drive forretning.

Kriserne har forskellige ansigter og forskellige konsekvenser, afhængigt af, hvilken industri, man møder dem i. Nogle virksomheder er særligt udfordrede, mens andre oplever strategisk medvind. Men alle må både i deres kortsigtede taktik og den langsigtede strategi tage højde for en høj grad af omskiftelighed og, i den seneste tid, også en strammere finansiel agenda, hvor kapital koster mere og er sværere at få adgang til.

De seneste års kriser indikerer, at den stabile økonomiske verdensorden, som har været vores virkelighed de sidste 40 år, ikke længere kan tages for givet. Vi forlader det regime, som økonomerne kalder Den store moderation og som var kendetegnet ved et voksende globalt produktionsapparat, lav inflation og stabil vækst. I stedet forventes det, at vi bevæger os ind i Den store volatilitet, som er præget af handelshindringer, mindre globalisering, klimakrise og begrænsede energiressourcer. Og altså med hyppigere og større chok mod verdensøkonomien til følge.

De virksomheder, som klarer sig godt i volatile tider, er kendetegnet ved at være konservative i deres finansiering og at være gode til at aflæse foranderligheden og omsætte indsigter til handling både internt og eksternt. De evner at aflæse og tilpasse sig det, som verden kræver – uanset om det er en kortvarig opbremsning eller fuld fart frem i den strategiske retning. Man kan kalde det strategisk resiliens, eller som vi siger i H&B: Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden.

I dette årsskrift stiller vi skarpt på, hvordan en række topchefer ser og håndterer kriser. Hver for sig belyser de forskellige aspekter af at lede langsigtet i en kortsigtet verden. Lad dig inspirere af deres erfaringer, og brug deres indsigter som afsæt for at styrke jeres egen virksomhedskultur og -struktur. Så kriserne også bliver muligheder for jer i 2023.

Artiklen er en del af H&B’s årsmagasin 2023: Sæt retning i en volatil verden.

Download årsmagasin 2023: Sæt retning i en volatil verden

  Tak for din interesse

  Her kan du downloade årsskriftet.

  Download magasin

  Hør mere

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
  Tomas Lykke
  Senior Partner
  Anders Nørgaard
  Senior Partner
  Mikkel Eriksen
  Senior Partner
  Søren Brandi
  Managing Partner