Hvordan vælges den rette family office struktur?

Globalt set har der aldrig været flere milliardærer end nu, og det afspejles i antallet af family offices. Faktisk er halvdelen af verdens family offices blevet etableret inden for de seneste 15 år, og hele industrien går igennem en større udvikling, udvidelse og fornyelse i disse år. Netop fordi denne industri er relativt ny, i sin nuværende form, er der ikke mange tilgængelige erfaringer at trække på, når man skal beslutte sig for strukturen på sit family office. Derfor ser vi i denne artikel nærmere på forskellige muligheder og strukturer for family office.

Den typiske start-struktur for et family office har historisk set været, at stifter har ansat sin revisor, bankforbindelse eller tidligere CFO til at håndtere midlerne ved et frasalg af hele eller dele af virksomheden. Derfra er family office knopskudt i takt med familiens udvikling som ejere, tilføjelsen af flere (generationer af) aktive ejere og investeringsområder.

Family office ydelsespaletten udvides over tid

Næste skridt i udviklingen af family office sker typisk i takt med, at familien, eller stifter og hendes/hans partner, vænner sig til at være formuende. Opgaver som de hidtil selv har håndteret – rejseplanlægning, forsikringsoverblik, vedligehold af ejendomme, housekeeping m.m. – bliver gradvist lagt over til family office, som nu får brug for andet og mere end investeringsprofiler.

Efter den vigtige udvikling fra investeringsselskab til family office, hvor der tilbydes både formuehåndtering og hjælp til familiens dagligdag, er ejerne klar til næste, typiske skridt i udviklingen af family office, nemlig roller til og involvering fra ejerne. Måske får man lyst til at arbejde aktivt med filantropi, måske starter man selv iværksætteri, udøver eller investerer i kunstneriske aktiviteter eller har hobbies, som kræver håndtering og ressourcer fra family office. Efterhånden er der opbygget så tilstrækkeligt tillid til family office, at uddannelsen og udviklingen af næste generation samt faciliteringen af familiens ejerskab, ved hjælp af familiemøder, familieferier og fælles uddannelse, nu også bliver lagt i hænderne på family office.

Metoden med at starte med investeringer og derefter knopskyde et family office proportionelt med familiens behov har fungeret godt i årtier. Imidlertid kan man også benytte en anden tilgang, hvor man fra starten forsøger at forudse og planlægge strukturen efter familiens ønsker, behov og ambitioner. I det følgende gennemgår vi fire af de mest gængse strukturer for family offices; Virtual family office, Embedded family office, Multi-family office og Single-family office.

Virtual family office

Et virtuelt family office gør det muligt at outsource hele eller dele af family office på en særdeles omkostningseffektiv måde. Medarbejderne i et virtuelt family office vil ikke alle være på én fysisk lokation, og heller ikke nødvendigvis i samme tidszone. Rådgiver-teamet består nemlig af individuelle specialister, som man kan trække på alt efter behov. Denne struktur er mindre skræddersyet, mindre personlig, meget fragmenteret og 100% transaktionsbaseret. Til gengæld er det en agil model, hvor man kan klikke eksperter af og på sit virtuelle rådgiver-team efter behov.

Embedded family office

Et embedded family office er integreret ind i familiens driftsselskab/det strategiske aktiv, og family office benytter sig af kompetencer og kapacitet herfra. Det kan dreje sig om alt fra hjælp fra en CFO til at involvere en større del af medarbejderne i at rådgive og servicere familien. Der er klare fordele ved at udvide på en allerede eksisterende organisation, hvor de samme medarbejdere kan bidrage både til virksomheden og til ejerskabet. Imidlertid vokser mange familier fra denne type family office, fordi de får behov for kompetencer, der er specialiserede inden for ejerskabet og typisk også for dedikation fra de ansatte, som i et embedded family office skal skifte kasketter flere gange dagligt.

Multi-family office

Et multi-family office tilbyder formueforvaltning og andre services til en gruppe af formuende familier. Multi-family offices har typisk størst fokus på investeringer og mindre fokus på skræddersyede tiltag for den enkelte familie. Medarbejderne er nemlig ikke nødvendigvis ansat af familien, men snarere af en anden virksomhed, som tilbyder abonnements-/retainer-løsninger for familierne. Denne løsning vil derfor også være mere omkostnings- og tidseffektiv for den enkelte familie. Et multi-family office kan dog også være startet som et single-family office og så efterhånden tage flere familier ombord, fordi de har overskud i kapacitet og/eller lyst til og behov for at få flere midler under forvaltning, så de dermed kan få adgang til en højere liga af investeringsmuligheder.

Single-family office

Et single-family office er den type struktur, som man ser flest af i Danmark. Denne struktur følger rejsen som beskrevet ovenfor, hvor man typisk er startet med en enkelt betroet rådgiver inden for revision, banking eller investering og så er vokset til at have flere kompetencer ombord. Single-family office er med andre ord én særskilt enhed, der servicerer én familie med både finansielle og private ydelser, som f.eks. filantropi, sparring til ejerne og next gen udvikling. Single-family office strukturen er den mest skræddersyede løsning til familiens behov, hvor de enkelte familiemedlemmer, i flere generationer, også kan finde egne roller og karrieremuligheder i family office.

Når man planlægger strukturen for sit family office, er det også vigtigt at tænke strategi, mødefrekvens og -behov og kompetencefordeling ind. Læs med næste gang, hvor vi ser nærmere på, hvordan man tilrettelægger den rette fordeling af kompetencer for ejerne af family office.

Læs mere om family office strategi her og om family offices gennem historien her. Du er også velkommen til at kontakte os for et uforpligtende møde om etablering eller optimering af jeres family office.

Harbour Family Governance

Vi rådgiver en række af Danmarks formuende familier og familievirksomheder om ejerstrategi, familieforfatning, roller og afklaring i familien, styrkelse af formue- og familiefællesskab og udvikling af næste generation.Som datterselskab til H&B I Hildebrandt & Brandi, har vi over ti års erfaring med rådgivning inden for aktivt familieejerskab.

Læs mere på harbourfg.com.

 

Høre mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Anne-Sofie van den Born Rehfeld
Managing Director - Harbour Family Governance
Sophie Bjørn
Senior Management Consultant