Hedeselskabet går mod 2025 med ny, fælles grøn vision

Med mere end 150 års historie og succes med bl.a. at genrejse Danmarks skove, står Hedeselskabet med både legitimitet og tyngde i dansk samfunds- og erhvervshistorie. I 2020 befandt virksomheden sig i en position med flere attraktive muligheder efter år præget af fokusering af forretningsaktiviteter, ledelsesmæssige forandringer samt en stigende grøn bevidsthed i samfundet. Gennem et strategiforløb blev en ny samlende 2025-strategi formuleret med fokus på genopfindelse og sikre et langsigtet grundlag for at udvikle virksomheden

“En foretrukken klimapartner, der kæmper for en grønnere fremtid og med naturen som løftestang”. Sådan lyder ambitionerne i Hedeselskabets nye 2025-strategi.

Hedeselskabet har med sine mere end 150 år siden etableringen i 1866 sat dybe aftryk i både den danske natur og i samfundet – men også i dansk erhverv. Selskabet blev oprindeligt etableret med formålet om at omdanne den danske hede til landbrugsjord og samtidig bidrage til at genrejse de danske skove. Sidenhen har Hedeselskabet drevet grøn innovation og forretningsaktivitet i og omkring naturen.

– Vi har en historie som er tæt forbundet med udviklingen af det danske samfund siden 1866. Her har Hedeselskabet været med til at drive en markant udvikling af den danske natur, siger Torben Friis Lange og fortsætter:

– Det er den arv og legitimitet, vi med strategien sætter ekstra stor kraft under. Vi har været med til at skabe mærkbare forandringer før, og det både kan og vil vi være med til igen.

Et skift i mindset: Fra fokusering af forretningen til fremtidige muligheder

I 2020 stod Hedeselskabet og kunne se tilbage på en årrække med store forandringer, som bl.a. indebar frasalg og fokusering af forretningsaktiviteter og ledelsesmæssige forandringer – senest tiltrædelsen af Torben Friis Lange som ny CEO i maj 2020.

Udover interne forandringer skabte øget samfundsbevidsthed omkring klima og grøn omstilling i forretningsløsninger og services et åbenlyst mulighedsrum for Hedeselskabet.

– Hedeselskabet befandt sig i 2020 på et sted, hvor både interne og eksterne forhold gjorde, at vi kunne se fremad og træffe de rigtige valg for selskabet i en langsigtet udviklingsretning, vi tror på, siger Torben Friis Lange.

– Vi kunne se, hvordan samfundsbevidstheden  omkring klima, bæredygtighed og grøn omstilling fik stadig større betydning for det, vi forretningsmæssigt beskæftiger os med, og da det at beskytte og udvikle naturen ligger så dybt i vores dna, var det klart for os, at vi stod med muligheden for at sætte en retning, som kunne styrke os til fremtiden.

Torben Friis Lange, CEO i Hedeselskabet. Foto: Peter Clausen.

 

Strategien har skabt en fælles grøn vision

Hedeselskabet har en koncernlignende struktur, samt en stor bredde med afsæt i  overordnede områder, der spænder fra kernen i skovejerskab og skovdrift til naturanlæg, grønne facility services, samt recirkulering.

I de senere år har individuelle forretningsenheder i øget grad defineret et selvstændigt fokus, men nu var der behov for at agere mere som et samlet selskab – fortsat med naturen som det primære historiske omdrejningspunkt.

I 2025-strategien samles forretningerne i Hedeselskabet derfor om én fælles udviklingsretning, der skal sikre, at Hedeselskabet på tværs af områder bliver en foretrukken klimapartner, som kæmper for en grønnere fremtid med naturen som løftestang.

– Vi har fået én samlet retning at forfølge i vores fælles vision om at ”bygge en bæredygtig fremtid – med naturen som partner, siger Torben Friis Lange.

Det fælles pejlemærke for udvikling i  strategien udmønter sig i en række tydelige tilvalg, som underbygger positioneringen af Hedeselskabet som en foretrukken grøn partner på tværs af forretningsaktiviteter.

Positionering skal bygges af konkrete tiltag

At indtage positionen som foretrukken grøn partner betyder, at Hedeselskabet går til markedet og tilbyder løsninger, som muliggør, at kunderne kan træffe det grønne valg.

– Vi har naturen med som partner i alle vores aktiviteter – det er et løfte, der vejer tungt for os, og det betyder konkret, at vi fokuserer på den langsigtede løsning så vidt muligt. Hvis ikke vi skulle kunne give sådan et løfte, hvem skulle så kunne?, siger Torben Friis Lange.

For retmæssigt at kunne indtage positionen som kundens grønne alternativ blev et bærende element i strategiprocessen en strømlining af Hedeselskabets forretnings-områder, som fremover består af de fire områder Skov, Landskab & Anlæg, Grønne services samt Cirkulær Bioøkonomi. I tillæg hertil etableredes et nyt femte forretnings-område under navnet Grønne Investeringer.

Vi har været med til at skabe mærkbare forandringer før, og det både kan og vil vi være med til igen.
CEO i Hedeselskabet, Torben Friis Lange

De fem forretningsområder tydeliggør Hedeselskabets fokus som samlet selskab.

– Det, at vi er formulerede omkring vores fælles retning, giver en nødvendig ramme for strategiske og taktiske valg i de enkelte områder. Vi skal være tro mod det, vi står for ved at differentiere os på grønne løsninger, siger Torben Friis lange.

Med Hedeselskabets nye, ambitiøse forretningsområde i Grønne investeringer  udnytter selskabet i tillæg de unikke kompetencer på tværs af det grønne felt gennem egne investeringer og sikring af markante eksterne midler til fx klimaskove og andre grønne investeringer.

– De fem forretningsområder tydeliggør vores fokus som samlet selskabet. Det, at vi er formulerede omkring vores fælles retning, giver en nødvendig ramme for strategiske og taktiske valg i de enkelte områder. Vi skal være tro mod det, vi står for ved at differentiere os på grønne løsninger.

Involverende proces som første skridt på udviklingsrejsen

Udviklingen af Hedeselskabets 2025-strategi skete med forankring i et nedsat strategiteam med reference til koncerndirektionen, samt med involvering af både bestyrelse og den udvidede ledelse fra forretningsenhederne.

– Det var vigtigt for os at få organisationen med. På mange områder har strategien givet anvisninger allerede i dag, og det kræver forankring på tværs af ledelse og i enhederne for at sikre eksekvering fra dag ét, siger Torben Friis Lange.

Strategi bliver til virkelighed, når der sættes handling bag ord, understreger han, og derfor var Hedeselskabet også hurtigt ude og markere deres forståelse af at forene forretning og natur. Blandt andet er der blevet anlagt en biodiversitetspark på de grønne områder, der omgiver  Hedeselskabets domicil.

– Parken skal være et meget synligt minde til os selv om den opgave, vi har påtaget os. Allerede nu ser vi stor direkte værdi af projektet, der sikrer tværgående udvikling af kompetencer, nye forretningskoncepter og en showcase, vores kunder og samarbejdspartnere inspireres af.

Hedeselskabets 2025-strategi sætter gennem formuleringen af en tydelig fælles vision retning for hele koncernen. Der er taget valg og fravalg omkring fokus og forretnings-aktiviteter, ligesom der er opsat mål for succes, der ansporer udviklingsrejsen på tværs af og i de enkelte områder. Samtidig understøtter retningen en øget grad af synergiskabelse på tværs af virksomhedens enheder og stabe samt sætter ekstra strøm til de kommende års innovation.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner
Martin Nygaard Enevoldsen
Senior Manager
Nikolas Bakke
Senior Manager