En ejerstrategi gav fælles retning for ejerne af Danish Crown

Hvad gør man, når ejerne tvivler på fremtiden på grund af konsolidering, nedgang i slagtemængden og hård global konkurrence? For Danish Crown var svaret udviklingen af en ejerstrategi i en proces med involvering af bestyrelse, repræsentantskab, kredse og ledelse.

I august 2019 igangsatte Danish Crowns repræsentantskab og bestyrelse arbejdet med, for første i gang i selskabets historie, at formulere en ejerstrategi. Opgaven var at definere det rette ejerskab af virksomheden, og derefter at lægge en strategi for at styrke det ejerskab.

– I de senere år har nogle af vores ejere sat spørgsmålstegn ved vores model. Derfor satte vi os i bestyrelsen for at undersøge ejerskabet, og få samlet vores ejere bag en fremtidig ejerstrategi for vores virksomhed, siger bestyrelsesformand Erik Bredholt.

Han understreger, at det er vigtigt for virksomheden at vide, hvad ejerne vil og herefter afstemme, hvordan kapitalen sikres til udvikling både på gården og i Danish Crown.

– Vi har i bestyrelsen med hjælp fra repræsentantskabet analyseret flere ejerkonstruktioner og konklusionen er klart, at de danske landmænd fortsat er de rigtige ejere af Danish Crown. Derfor kommer vi til at lægge noget mere fokus på det at være ejer af Danish Crown. Hvad vi er ejere af, og hvad vi kan forvente både af selskabet og af hinanden.

Stolthed af ejerskabet

Ejerne har en vigtig opgave med at stille kapital til rådighed for Danish Crown. Samtidigt har de også brug for kapital til udvikling af deres egen bedrift. Dette dilemma håndteres ved at mere kapital ”sættes på navn” på en personlig ejerkonto. Dermed stiller ejerne kapital til rådighed, samtidig med at denne kapital kan ses i deres egne regnskaber. Dette har betydning for den enkelte landmands udviklingsmuligheder.

Vi er til for de fortsættende og fremtidige andelsejere
Erik Bredholt, Bestyrelsesformand, Danish Crown

Samtidig skal ejerskabet og engagementet i virksomheden gøres mere attraktivt for den kommende generation gennem øget fokus på de kommende andelsejere. Derudover skal der arbejdes meget mere med fordelene ved at være ejer – både de økonomiske, faglige og sociale.

– Med ejerstrategien skal vi løfte stoltheden i at være ejer af en af Danmarks største virksomheder. Vi har, med stærk opbakning fra danske landmænd med udspring fra gården, gennem mere end 130 år opbygget en global fødevarekoncern, hvor unge landmænd uden indskud af kapital kan blive en del af værdiskabelsen i virksomheden fra dag ét. Det er værd at være stolte af, og det skal vi være både overfor hinanden, men i lige så høj grad overfor vores omverden, siger Erik Bredholt.

Ord på indsatserne

Samtlige Danish Crowns andelsejere har fået tilsendt et magasin, som går helt i dybden med ejerstrategien.

– Man kan fristes til at sige, at vi fortsætter uforandret, når vi fastholder andelsmodellen, men jeg mener, at strategien er med til at sætte nogle vigtige ledesætninger for os, siger Erik Bredholt og fortsætter:

– Vi slår fast, hvem ejerskabet skal optimeres for; nemlig de fortsættende og fremtidige ejere. Vi slår fast, at den nuværende ejerform fortsat er det rigtigste for os landmænd. Vi slår fast, hvad virksomhedens opgave er, men også at vi som ejere har nogle forventninger til hinanden. Den fælles bevidsthed ser jeg som en stor styrke, når vi skal træffe beslutninger fremadrettet.

Om Danish Crown

Danish Crown Amba er et andelsselskab ejet af over 5.900 danske landmænd. Koncernen er et førende globalt fødevareselskab med mere end 23.000 ansatte og en omsætning på 61 mia. kr. (2019/2020)

Om H&B og aktivt ejerskab

Hos H&B hjælper vi ejere med at aktivere ejerskabet på tværs af ejerformer. Vi oplever, at ejerstrategi særligt skaber værdi for demokratiske selskaber, familieejede virksomheder og fonde. En ejerstrategi kan være et værdiskabende og konkret værktøj i arbejdet med at forløse ejerskabets potentiale.

Hør mere

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv gerne.
Søren Brandi
Managing Partner