da en

Topledelsens nøgle til værdiskabelse

Du har hørt det før. Verden er under hastig forandring og er blevet mere uforudsigelig. Management-litteraturen er fuld af dommedagsprofetier for eksisterende virksomheder. Strategiske udfordringer kan komme fra giganter som Google, Amazon og Tencent, men også fra to mand i en garage, der får en fiks idé. I alt dette kan man spørge sig selv: Hvorfor overhovedet lave en strategi, når den alligevel skal laves om i morgen?

Når der er så meget støj på signalet, så kan det være svært at høre musikken. Men den er der stadig. Musikken altså. Og den handler om at skabe mening, retning og energi. Det som strategi grundlæggende handler om.

Strategi er faktisk lidt som musik. Tiderne skifter, og det gør lyden også. Men der er stadig rytme, og der er stadig en komposition, som gør det hele harmonisk og værd at lytte til.

Strategi er stadig toplederens mest betydningsfulde værktøj til at skabe værdi og gøre en forskel. Rytmen er de grundlæggende spørgsmål i strategiprocessen, som man skal kende for at skabe noget stort. Spørgsmålene har altid været der, men det gælder om at besvare dem ud fra den situation, du står i netop nu. Det er målet med strategiprocessen.

Som topleder er det din opgave at komponere den rette melodi og sætte orkestret sammen på den bedste måde. Det gør du med en værdiskabende strategiproces.

Udgangspunktet for strategiprocessen er at vurdere forretningens udfordringer og potentialer. Disse kan både være funderet i interne styrker og svagheder og i eksterne trusler og muligheder.

For at få det reelle billede, kræver det, at man udfordrer sig selv og kigger ud i fremtiden – ikke blot til næste kvartal. I mange industrier spiller data og teknologi en afgørende rolle for udviklingen af værdikæden. Dette giver både enorme muligheder og enorme trusler.

Kommer du på forkant med denne udvikling, kan du lave en strategiproces med stor energi og stræben. Kommer du derimod på bagkant, er forandringsenergien en brændende platform. Uanset hvad, så er det toplederens ansvar at kunne diagnosticere situationen og have modet til at tage konsekvensen.

I dette magasin søger vi ind til kernen af strategien og strategiprocessen. Vi har samlet vores erfaringer fra talrige strategiprocesser på tværs af en lang række sektorer og giver vores perspektiv på de spørgsmål, der skal besvares.

God læselyst!