da en

Vand for fremtiden – Strategiske scenarier hjælper Aarhus Vand

Hvad gør man som virksomhed, når en række trends kan vende op og ned på markedet, og man samtidig står overfor store og langsigtede investeringer? Sådan var situationen for Aarhus Vand i forbindelse med udviklingen af virksomhedens 2025-strategi. Ved at udforske en række langsigtede, strategiske markedsscenarier åbnede Aarhus Vand op for en ny måde at anskue fremtiden på.

Hvordan ser verden ud i 2035?

Verden forandrer sig med stigende hast. Linearitet og forudsigelighed erstattes af eksponentialitet og uforudsigelighed. Hvad der i dag er normen, kan være historie i morgen. Virksomheder agerer i dag indenfor markeder, hvor nye trends udfordrer den måde, virksomheder tidligere har arbejdet med strategi på. Tag for eksempel teknologi, som ændrer mange brancher, herunder vandsektoren. 90% af al data er skabt de seneste to år, mens en million nye enheder kommer online hver time. For virksomheder skaber dette udfordringer, men også muligheder. Samtidig er der et stigende fokus på overforbruget af verdens ressourcer, hvilket skaber yderligere usikkerhed omkring fremtiden. Spørgsmålet er: Hvordan spiller disse udviklingstendenser sammen?

Strategiske scenarier kan give svaret

Strategiske scenarier bruges til at skabe et klart mulighedsrum, når en virksomhed omgives af mange usikkerheder. Scenarier udvider, udfordrer og strækker den strategiske tankegang ved at kigge langt ud i fremtiden og åbne for en drøftelse af fundamentale, strategiske spørgsmål rummer en række muligheder for at udvikle virksomheden, og dette gav en sprudlende energi i processen.

Med udgangspunkt i de mest indflydelsesrige udviklingstendenser for virksomheden skabte ledelsen i Aarhus Vand en række scenarier for 2035, som dannede grundlag for de strategiske drøftelser. I arbejdet med den langsigtede markedsudvikling blev en række udviklingsmuligheder kortlagt. De grundlæggende præmisser for virksomheden kom i spil. Giver det f.eks. mening kun at se isoleret på vandforsyning i løsningen af markedets behov, sådan som virksomheden hidtil har gjort? Vil kunderne forbruge vand på samme måde som før? Kan man digitalisere vand? Svaret på disse spørgsmål

En konkret og enkel tilgang til det komplekse og langsigtede

Ledergruppen greb opgaven an gennem en række workshops, der tog afsæt i en omfattende analyse af verdenssamfundet og vandsektorens udvikling, samt de megatrends, som påvirker Aarhus Vand. I fællesskab drøftede gruppen, hvilke centrale usikkerheder der kan få størst betydning for Aarhus Vands fremtid, og hvilke positioner virksomheden kan tage i de pågældende situationer.

Ud fra en samlet betragtning af mulighederne i de forskellige scenarier udviklede ledergruppen en 2025-strategi, som gør Aarhus Vand rustet til at agere i flere retninger og løbende at justere det strategiske fokus i takt med, at markedet udvikler sig.

”De strategiske scenarier har givet os et meget stærkt værktøj til at sikre en robust strategi. De har også ført til spændende drøftelser med selskaber rundt om i verden. Som en organisation med offentligt ejerskab og vores størrelse har vi en særlig forpligtigelse til at dele vores tanker om fremtidens vandsektor med omverdenen. Scenarierne gør det muligt for os at starte dialogen på et rigtig godt udgangspunkt,” fortæller Lars Schrøder, administrerende direktør i Aarhus Vand.

Om Aarhus Vand:

Aarhus Vand er et af Danmarks største vandselskaber med 230 ansatte og en årlig omsætning over 640 mio. kr. Aarhus Vand forsyner 350.000 kunder i og omkring Aarhus med drikkevand, rensning af spildevand, vedligeholdelse af kloaksystemer, klimatilpasning og beskyttelse af grundvandet.