Sådan skaber vi værdi

Gennem værdiskabende rådgivning og robust eksekvering hjælper vi topledelser i ambitiøse organisationer med at opnå toppræstationer og løse deres vigtigste udfordringer.

Vi går ind i udfordringen, som var det vores egen og bidrager til klientteamet, som gode kolleger ville gøre. Vi er nærværende og ambitiøse på vores klienters vegne – og ikke bange for at adressere de svære spørgsmål. Kun på den måde sikrer vi, at vi løser det rigtige problem, rigtigt.

Langsigtet værdi

Vores vision er at skabe bæredygtige løsninger, der holder og giver mening på lang sigt – samtidig med, at vi tager højde for organisationens kortsigtede behov. Den stræben gennemsyrer vores måde at arbejde på, og vi er ikke tilfredse, før vi har skabt reel og langsigtet værdi for vores klienter.

God ledelse til flere

Ledelse skaber vækst og øger konkurrenceevnen – og er afgørende for et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel. Derfor er vores mission at bidrage til at skabe god ledelse til flere. Vores klienter mærker denne stræben i vores konstante fokus på at styrke organisationens ledelseskraft og evne til at skabe resultater gennem andre.

For mennesker, med mennesker, som mennesker

Vi tror på, at mennesker og deres viden, kompetencer, holdninger og adfærd er essensen af enhver organisation. Derfor er involvering, intern kompetenceudvikling og videndeling en afgørende del af vores måde at arbejde på. Det sikrer eksekvering og forankring og gør organisationen bedre stillet til at løse fremtidige udfordringer.

Høj faglig standard

Vi har stærke rødder i den akademiske verden og har gennem tiden bidraget til mere end 30 bøger om ledelse, governance, kompleksitet, kundeoplevelser og meget andet. Vi sætter en ære i en høj faglig standard, og fagligheden præger vores måde at arbejde på.

Viden i praksis

I H&B har vi en stærk læringskultur, der betyder, at vi alle er med til aktivt at udvikle og dele viden. Vi udvikler selv vores modeller og værktøjer, og vores rådgivere har derfor en dybdegående forståelse for de værktøjer, de bruger, og kan justere dem, så de passer til organisationens virkelighed.

Vi tager aktivt ansvar

For os er samfundsansvar ikke noget, man påtager sig ved særlige lejligheder. Det er en holdning og et tankesæt. Vi tror på, at den der har evnen, også har pligten. Derfor forpligter vi os på at tage et ansvar over for vores kolleger, klienter og verden omkring os:

Vi forholder os til vores klienters virkelighed og kærer os om den langvarige relation
Vi værner om fællesskabet og tror på, at vi som hus, lykkes bedst som team
Vi driver ledelsesagendaen og arbejder for at udbrede god ledelse til flere
Vi skaber robuste løsninger ved at have en holdning til og udfordre vores klienter
Vi understøtter passion, kreativitet og initiativ gennem høj grad af autonomi
Vi bidrager til en bæredygtig omstilling gennem vores klienter og partnerskaber
Vi løfter vores klienter gennem varige transformationer og helhedsorienteret rådgivning
Vi tager ansvar for vores egen og hinandens personlige og faglige udvikling
Vi bruger, hvad der svarer til 1% af vores omsætning på velgørende arbejde

Partnerskab med SMILfonden

SMILfonden arbejder med at forbedre livskvaliteten, indenfor- og udenfor hospitalerne, for børn og unge med sjældne diagnoser og disses familier. Det vil vi, i H&B, meget gerne støtte op om. Derfor stiller vi tid, viden og kompetencer til rådighed. Vi sparrer omkring organisation, strategi og den daglige drift, så børnene får mest muligt ud af bidragsydernes donationer.

Andre samarbejder

Vi samarbejder med diverse studenterforeninger, for eksempel Aarhus Case Competition, Aarhus BSS International Case Teams, Junior Consult med flere. Derudover underviser vi studerende på universiteter og holder foredrag ved forskellige lejligheder, hvor vi vurderer, at vi kan gøre en forskel.

Hvordan kan vi hjælpe?