da en

Skalering af forretningsprocesser i RTX

Teknologivirksomheden RTX står i 2010 overfor en betydelig udvikling af et af sine forretningsområder. H&B hjælper med at opbygge projekt- og programledelseskompetencer, som kan håndtere væksten.

Håndtering af vækst

Teknologivirksomheden RTX stod i foråret 2010 overfor muligheden for at indgå samarbejde med en række nye og større kunder. Det ville betyde en vækst, der krævede nye organisatoriske kompetencer.

”Vi havde brug for en analyse af vores forretningssystemer og fremtidige kompetencekrav i organisationen for at sikre os, at vi kunne håndtere at gå fra at være en forholdsvis lille virksomhed med mindre distributører til at blive en mellemstor spiller med større og mere professionelle samarbejdspartnere,” forklarer adm. dir. Jesper Mailind.

RTX, der blandt andet leverer trådløse telefonløsninger til virksomheder, har afdelinger i både Hong Kong og San Jose (USA). Det kræver noget særligt at kunne håndtere kulturforskellene. Da RTX tidligere havde haft gode erfaringer med at samarbejde med H&B, er det naturligt at vælge dem til opgaven, siger Jesper Mailind.

 

Planer for projektledelse

H&B gennemgår virksomhedens processer på tværs af forretnings-systemer, det vil sige udviklings-, leverance- og salgsfunktioner. I samarbejde med RTX foretager de en vurdering af de fremtidige kompetencebehov og lægger ud- dannelsesprogrammer, laver risikoanalyser, oversigter og planer der sikrer, at de mange projekter samlet understøtter virksomhedens vækst.

Resultatet er langt større bevidsthed og systematik omkring forretningsprocesserne på tværs af organisationen, samt en tydeligere kommunikation mellem Hong Kong og Danmark, hvor de ansatte har fået et fælles og skarpere sprog for projektledelse.

RTX arbejder i dag efter de internationale standarder for produktudvikling, som er nødvendige i samarbejdet med store globale spillere på markedet, og Jesper Mailind er godt tilfreds med processen. ”H&B er nemme og responsive at arbejde med. De har gjort et glimrende stykke arbejde.”

 

Om RTX

RTX har cirka 170 medarbejdere på hovedkontoret i Nørresundby, i Hong Kong og i Silicon Valley i USA. Siden år 2000 har RTX Telecom været børsnoteret på OMX Copenhagen.