da en

Topledelsen

Hvad er værdien af topledelse? Det spørgsmål stiller mange ledere, rådgivere og ledelsesforskere sig. Ofte kan det være vanskeligt at give et entydigt svar, for topledelse er et mangefacetteret fænomen. I denne bog sættes der fokus på fænomenet topledelse, men ledelse udøves af mennesker, så derfor er toplederen som person også væsentlig. Det er to sider af samme sag. Vi giver denne bog stemme til syv danske topledere for med deres ord at indkredse fænomenet topledelse.

Toplederne er: Merete Eldrup, Allan Søgaard Larsen, Torben Biilmann, Peder Tuborgh, Steen Riisgaard, Vagn Sørensen og Eivind Kolding.