Forandringsledelse: Husk den menneskelige transition

En transition er den indre menneskelige tilpasning, som igangsættes, når forandringen indtræffer. Hvis du som forandringsleder ikke har fokus på denne transition og herunder individuelle følelser og holdninger, vil du ganske enkelt ikke nå de mål, du har sat dig. Det er her, mange forandringsledere fejler.

Opdateret den 19.07.2018

Robotterne er kommet på topledelsens agenda

Antallet af danske virksomheder, der aktivt arbejder med robotautomatisering (RPA), eksploderede i 2017 – især blandt top 500. Den danske robotrejse er dermed for alvor sat i gang, og de robotfriske virksomheder høster allerede gevinsterne.

Opdateret den 12.02.2018

Årsskrift 2018: Digital transformation

Digitaliseringen ændrer adskillige forretningsmodeller og industrier. Nye digitale spillere slår igennem på markederne, før man når at stave til r-o-b-o-t, og de etablerede brancher halser efter i kapløb med udviklingen. I dette årsskrift giver vi vores perspektiver på, hvad der skal til, for at organisationer kan udnytte potentialet i den digitale udvikling.

Opdateret den 02.01.2018

At lede under foranderlige vilkår

Forandringer sker, om vi vil dem eller ej. De kan føre til udvikling, og de kan føre til udhuling og afvikling. Det afhænger primært af ledelsen – eller manglen på samme. Forskellen er ledelse!

Opdateret den 01.08.2017

Forandringslederens håndbog

Hvordan planlægger du forandringsprocessen, så du styrer sikkert gennem alle forandringens faser? Hvordan griber du mulighederne og håndterer udfordringerne, mens processen står på? Og hvordan lærer du af processens succeser og fejltrin, så du øger forandringskompetencen i organisationen? Forandringslederens håndbog giver dig svarene med en række konkrete råd og redskaber.

Opdateret den 12.06.2017

Forandringsledelse

Ledelse og forandring har altid været to sider af den samme sag. Ledelse uden forandring giver simpelthen ikke mening, da virksomheden ellers gror fast og måske dør. Og forandring uden ledelse kan give katastrofale resultater, da forandringerne så ikke har noget mål og derfor bliver en ustyrlig og risikabel proces. Forandringsledelse giver i fem korte og læsevenlige kapitler en praktisk værktøjskasse og et dækkende indblik i, hvad der er nutidens største udfordring for organisationer og de mennesker, som færdes i dem nemlig forandring, forandring og atter forandring.

Opdateret den 05.09.2010

Forandringens vaner

Forandring er et livsvilkår. Virksomheder og deres medarbejdere mærker hver dag pulsen i verden meget direkte og får derigennem selv en global puls. Forandring er et livsvilkår, som vi ikke kun skal leve med, men også profitere af. I Forandringens vaner præsenteres et nyt tankesæt for lederskab i en tid, hvor hastigheden og intensiteten af forandringer fortsat øges. Det handler om at skabe stærke virksomheder, der er i stand til kontinuerligt at udvikle sig og udfolde deres fulde potentiale, mens forandringer finder sted. Det handler om forandring, der skaber resultater. Resultater, der holder og bærer virksomheder videre, hvad enten vi taler om forandring som undtagelse eller som tilstand.

Opdateret den 12.03.2010

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?