Udfordringer for de familieejede virksomheder

Selvom familieejerskabet er opskriften på succes for mange virksomheder, formår en stor gruppe familieejede virksomheder ikke at fastholde og udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Særligt ser vi, at især overdragelsen mellem generationer er vanskelig.

Opdateret den 19.11.2018

Gør familieejerskabet til en fordel

Familieejerskabet er en af de mest betydningsfulde og succesfulde ejerskabsformer – både i Danmark og på globalt plan – men der er stor forskel på, om de familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane.

Opdateret den 14.09.2018

Bestyrelsen om 50 år

Kraftige konjunkturudsving, øget globalisering og digitalisering, og en stadig mere omfattende regulering har øget kravene til bestyrelser og måden, de udfylder deres rolle på. Det handler denne artikel om.

Opdateret den 28.08.2017

En tryg udvidelse af ejerkredsen

Airteam stod over for et generationsskifte og havde i den forbindelse brug for en kompetent rådgiver til at udarbejde en kommerciel Vendor Due Diligence (VDD). airteam stillede det krav, at rådgiveren havde forståelse for virksomhedens DNA og potentiale. Valget af rådgiver faldt på H&B.

Opdateret den 21.08.2017

Bestyrelsesmedlemmer uddanner sig ofte forgæves

Der er brug for at få ryddet op i junglen af bestyrelsesuddannelser i Danmark og få lagt vægt på det væsentlige: At ruste bestyrelsesmedlemmer og bestyrelseskandidater til at skabe reel værdi ved at bidrage til virksomhedens udvikling.

Opdateret den 10.08.2017

Bestyrelsesevaluering øger præstationen

Undersøgelser viser, at bestyrelsesevalueringer med stor sandsynlighed forbedrer bestyrelsens præstationer. Det drejer sig om en kontinuerlig udviklingsproces, som indebærer, at bestyrelser bestandig må arbejde med spørgsmål vedrørende bestyrelsens formål, ressourcer og effektivitet.

Opdateret den 01.08.2017

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?