Bedre borgeroplevelse til færre midler

Afdelingen Visitation & Bestiller i Lejre Kommune gennemførte i løbet af to år en række forandringer, som fjernede ventelisterne, reducerede sagsbehandlingstiden, øgede borgertilfredsheden, styrkede medarbejdertrivslen og reducerede sygefraværet – alt sammen inden for en markant mindre økonomisk ramme.

Opdateret den 20.07.2018

Større værdiskabelse i salgsprocessen

Udvikling af komplekse og skræddersyede it-løsninger er varemærket hos d60. Med et produkt, der er unikt hver gang, er det altafgørende med en struktureret tilgang til salgsprocessen. H&B har hjulpet med at skabe en proces for løsnings-salg, der har afkortet indsalgsperioden for nye projekter væsentligt og skabt mere værdi for både kunderne og for d60.

Opdateret den 21.08.2017

Fire skridt mod bedre procesoverblik

For at opretholde eller udvikle virksomhedens konkurrencemæssige fordele kan det være nødvendigt at opbygge et solidt og veldokumenteret overblik over en virksomheds processer. Tilvejebringelsen af et sådant overblik er dog langtfra en triviel proces men et forløb, der kræver både overblik og sans for detaljen.

Opdateret den 01.08.2017

Mellem lean og ledelse

Mellem lean og ledelse handler om at skabe effektive og konkurrencedygtige organisationer. Det er ikke vanskeligt at træffe beslutnning om, at organisationen skal arbejde med lean. Den store udfordring er at opbygge en kultur, som understøtter de overordnede mål, og lykkes med at gennemføre de forandringer, det medfører. Omdrejningspunktet for at det lykkes er mellemlederen. Derfor er mellemlederen sat i centrum i bogen. Mellem lean og ledelse indeholder en række gode råd og værktøjer til at håndtere de konkrete udfordringer, lean medfører for mellemlederen.

Opdateret den 30.01.2012

Langtidsigtet lean

”Langsigtet lean – ledelse, kultur og forbedring” handler om at skabe gode, stærke og robuste organisationer. Det handler om at skabe en ledelsesdrevet leankultur, om at vide hvornår og hvordan man involverer sine medarbejdere og ikke mindst at være bevidst om, hvilken virksomhedsstrategi lean skal understøtte – både på kort og lang sigt.

Opdateret den 07.05.2009

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?