Bedre borgeroplevelse til færre midler

Afdelingen Visitation & Bestiller i Lejre Kommune gennemførte i løbet af to år en række forandringer, som fjernede ventelisterne, reducerede sagsbehandlingstiden, øgede borgertilfredsheden, styrkede medarbejdertrivslen og reducerede sygefraværet – alt sammen inden for en markant mindre økonomisk ramme.

Større værdiskabelse i salgsprocessen

Udvikling af komplekse og skræddersyede it-løsninger er varemærket hos d60. Med et produkt, der er unikt hver gang, er det altafgørende med en struktureret tilgang til salgsprocessen. H&B har hjulpet med at skabe en proces for løsnings-salg, der har afkortet indsalgsperioden for nye projekter væsentligt og skabt mere værdi for både kunderne og for d60.

Succes med gevinstrealisering

Der er forbedringsmuligheder i enhver virksomhed – uanset branche og forretningsmodel. Og der sættes raskt ind med forbedringstiltag. Men opnår virksomhederne egentlig de ønskede resultater? Kan resultaterne måles? Og hvad er et forbedringstiltag værd, hvis vi opgør det i kroner? Denne artikel beskæftiger sig med, hvordan du får succes med gevinstrealisering i forbindelse med forbedringsprogrammer. Det handler bl.a. om et grundigt forarbejde samt at følge forbedringsprogrammet helt til dørs med en gevinstrealiseringsplan.

Fire skridt mod bedre procesoverblik

For at opretholde eller udvikle virksomhedens konkurrencemæssige fordele kan det være nødvendigt at opbygge et solidt og veldokumenteret overblik over en virksomheds processer. Tilvejebringelsen af et sådant overblik er dog langtfra en triviel proces men et forløb, der kræver både overblik og sans for detaljen.

Hvad ledelse kan gøre for kvalitet

Virksomhedernes interesse for kvalitet, effektivitet og præstation drejer sig først og fremmest om skabelse af konkurrencekraft. Denne artikel stiller skarpt på de forskellige tilgange til arbejdet med kvalitet og effektivitet.

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?