Strategy & Organisation

Du har hørt det før. Verden er under hastig forandring og er blevet mere uforudsigelig. Strategiske udfordringer kan komme fra de store tech-giganter, men også fra to mand i en garage. I alt dette kan man spørge sig selv: Hvorfor overhovedet lave en strategi?

Det skal vi, fordi strategi fortsat er et af topledelsens vigtigste ledelsesværktøjer. Den sikrer, at forretningen retter sine ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, og at virksomheden kan gå en attraktiv fremtid i møde.

For det er muligt at udvikle en langsigtet strategi, som også tager højde for de kortsigtede behov. Det er vi specialister i hos H&B.

Gør strategiprocessen værdiskabende

Vi er garanter for, at I vælger den rette metode, der matcher virksomhedens behov og kontekst, og vi rådgiver jer igennem strategiprocessen, så den bliver både værdiskabende for forretningen og udviklende for organisationen.

Når vi gennemfører strategiprocesser, tager vi altid afsæt i en dyb indsigt i situationen og forståelse for organisationens dynamikker, og vi lægger vægt på at ramme den rigtige balance mellem involvering af ejere, bestyrelse, direktion og ledelse.

Vores løsninger er med til at realisere virksomhedens potentiale og skabe klarhed og udvikling for ejere, bestyrelse og ledelse.

Vores fokusområder

Ejerstrategi
Vi sætter en klar retning for aktivt ejerskab gennem udvikling af langsigtede strategier for ejerskabet af virksomheder og organisationer.
Koncernstrategi
Vi rammesætter koncernens tilgang til at være ejer og skabe værdi for porteføljen af selskaber. Vi tydeliggør koncernfordelene og definerer den samlede udviklingsretning.
Forretningsstrategi
Vi definerer fokus og udviklingsretningen og retter på den måde ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, så organisationen er klar til at gribe de rette muligheder.
Ledelsesstruktur
Vi udvikler og implementerer den rette ledelsesstruktur til realisering af ambitiøse strategier.
Operating model & organisationsdesign
Vi opsætter de ledelsesprocesser, der danner grundlaget for at eksekvere på strategien, og bygger således bro mellem strategi og eksekvering.
Opkøbsstrategi
Vi udvikler opkøbsstrategier med identifikation af opkøbskandidater ud fra klare screeningskriterier og viser vejen til realisering af de bedste virksomhedsopkøb.
Bestyrelsesudvikling
Vi arbejder med bestyrelser om deres fastsættelse og realisering af udviklingsmål.
Strategisk due diligence
Vi understøtter enten køber eller sælger som strategisk rådgiver og bidrager til realisering af den bedst mulige virksomhedshandel.
Aktivt familieejerskab
Vi definerer formålet med og tilgangen til ejerskabet, og herunder fastlægger vi ejernes ambition og plan for udvikling af ejerskabet.
”H&B har hjulpet med at lave ny strategi, og jeg oplevede konsulenterne som grundige, vedholdende og gode til at sikre fremdrift – også når det var svært. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de har prøvet lignende situationer før. De lagde stor vægt på at involvere ledelsesgruppen og andre interessenter gennem hele processen. Det har medført, at alle føler et ejerskab for strategien og forpligter sig på at føre den ud i livet. Samtidig var H&B en empatisk samarbejdspartner med menneskelig forståelse og tilgang.”

 

Jes Bjerregaard

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TRIPLENINE GROUP

Læs flere klientudtalelser

Hvad skal vi egentlig med strategi?

I dette magasin søger vi ind til kernen af strategien og strategiprocessen. Vi har samlet vores erfaringer fra talrige strategiprocesser på tværs af en lang række sektorer og giver vores perspektiv på de spørgsmål, der skal besvares.

Vil du høre, hvordan vi får strategien til at leve?

Client value stories
Strategi

En ejerstrategi gav fælles retning for ejerne af Danish Crown

Hvad gør man, når ejerne tvivler på fremtiden på grund af konsolidering, nedgang i slagtemængden og hård global konkurrence?
For Danish Crown var svaret udviklingen af en ejerstrategi i en proces med involvering af bestyrelse, repræsentantskab, kredse og ledelse.

Artikler
Ledelse

Det er nødvendigt at styrke kompetencerne inden for forandringsledelse

Forandringer er et allestedsnærværende tema i erhvervslivet og rundt om i virksomhederne. Det sætter fokus på de processer, der skal til for at komme godt igennem fordringer og opnå den ønskede værdiskabelse. Her er god ledelse afgørende, og måske er det tid til at opdatere værkstøjskassen?

Artikler
Ledelse

En model for udvikling af talent hos dine seniormedarbejdere

Sammen med PFA er H&B kommet med hele 18 bud på, hvordan man i virksomhederne håndterer medarbejdernes overgang mellem arbejdsliv og pension. Og det er der god grund til at gøre. En mere tydelig samtale om emnet kan nemlig frigøre både talent, effektivitet og arbejdskraft. Men samtalen sker aldrig i hele 75% af de danske virksomheder.