Strategy & Organisation

Du har hørt det før. Verden er under hastig forandring og er blevet mere uforudsigelig. Strategiske udfordringer kan komme fra de store tech-giganter, men også fra to mand i en garage. I alt dette kan man spørge sig selv: Hvorfor overhovedet lave en strategi?

Det skal vi, fordi strategi fortsat er et af topledelsens vigtigste ledelsesværktøjer. Den sikrer, at forretningen retter sine ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, og at virksomheden kan gå en attraktiv fremtid i møde.

For det er muligt at udvikle en langsigtet strategi, som også tager højde for de kortsigtede behov. Det er vi specialister i hos H&B.

Gør strategiprocessen værdiskabende

Vi er garanter for, at I vælger den rette metode, der matcher virksomhedens behov og kontekst, og vi rådgiver jer igennem strategiprocessen, så den bliver både værdiskabende for forretningen og udviklende for organisationen.

Når vi gennemfører strategiprocesser, tager vi altid afsæt i en dyb indsigt i situationen og forståelse for organisationens dynamikker, og vi lægger vægt på at ramme den rigtige balance mellem involvering af ejere, bestyrelse, direktion og ledelse.

Vores løsninger er med til at realisere virksomhedens potentiale og skabe klarhed og udvikling for ejere, bestyrelse og ledelse.

Vores fokusområder

Ejerstrategi

Vi sætter en klar retning for aktivt ejerskab gennem udvikling af langsigtede strategier for ejerskabet af virksomheder og organisationer.

Koncernstrategi

Vi rammesætter koncernens tilgang til at være ejer og skabe værdi for porteføljen af selskaber. Vi tydeliggør koncernfordelene og definerer den samlede udviklingsretning.

Forretningsstrategi

Vi definerer fokus og udviklingsretningen og retter på den måde ressourcer, prioriteter og handlinger mod et fælles mål, så organisationen er klar til at gribe de rette muligheder.

Ledelsesstruktur

Vi udvikler og implementerer den rette ledelsesstruktur til realisering af ambitiøse strategier.

Operating model & organisationsdesign

Vi opsætter de ledelsesprocesser, der danner grundlaget for at eksekvere på strategien, og bygger således bro mellem strategi og eksekvering.

Opkøbsstrategi

Vi udvikler opkøbsstrategier med identifikation af opkøbskandidater ud fra klare screeningskriterier og viser vejen til realisering af de bedste virksomhedsopkøb.

Bestyrelsesudvikling

Vi arbejder med bestyrelser om deres fastsættelse og realisering af udviklingsmål.

Strategisk due diligence

Vi understøtter enten køber eller sælger som strategisk rådgiver og bidrager til realisering af den bedst mulige virksomhedshandel.

Aktivt familieejerskab

Vi definerer formålet med og tilgangen til ejerskabet, og herunder fastlægger vi ejernes ambition og plan for udvikling af ejerskabet.

”H&B har hjulpet med at lave ny strategi, og jeg oplevede konsulenterne som grundige, vedholdende og gode til at sikre fremdrift – også når det var svært. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de har prøvet lignende situationer før. De lagde stor vægt på at involvere ledelsesgruppen og andre interessenter gennem hele processen. Det har medført, at alle føler et ejerskab for strategien og forpligter sig på at føre den ud i livet. Samtidig var H&B en empatisk samarbejdspartner med menneskelig forståelse og tilgang.”

 

Jes Bjerregaard

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TRIPLENINE GROUP

Læs flere klientudtalelser

Hvad skal vi egentlig med strategi?

I dette magasin søger vi ind til kernen af strategien og strategiprocessen. Vi har samlet vores erfaringer fra talrige strategiprocesser på tværs af en lang række sektorer og giver vores perspektiv på de spørgsmål, der skal besvares.

Download magasinet

Vil du høre, hvordan vi får strategien til at leve?

Artikler
Aktivt familieejerskab
Governance

Udfordringer for de familieejede virksomheder

Selvom familieejerskabet er opskriften på succes for mange virksomheder, formår en stor gruppe familieejede virksomheder ikke at fastholde og udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane. Særligt ser vi, at især overdragelsen mellem generationer er vanskelig.

Artikler
Strategi

Hvorfor skal der altid bygges huse i en strategi?

Det kan måske føles som lidt af et antiklimaks. Med så mange afhængigheder i procesdesignet, og så slutter langt de fleste strategier alligevel med et billede af et hus. Hvad er der med det hus?

Artikler
Governance

Gør familieejerskabet til en fordel

Familieejerskabet er en af de mest betydningsfulde og succesfulde ejerskabsformer – både i Danmark og på globalt plan – men der er stor forskel på, om de familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane.