da en

Selvledelse kræver ledelse – sådan skaber du de optimale rammer

I en tid med usikkerhed og digital ledelse fra distancen er medarbejdere langt mere selvledende end normalt – og som leder kan man ikke i samme grad følge med i, hvordan medarbejderne trives. Dette stiller store krav til medarbejderen om at balancere arbejde og fritid. Og endnu større krav til dig som leder, for det er dit ansvar at skabe de bedst mulige rammer for et effektivt arbejdsliv i hjemmet.

Ledelse af selvledende medarbejdere er vigtigere end nogensinde før for opretholdelse af motivation og engagement i den nuværende situation. Her får du vores fem råd.

RÅD 1: SÆT RETNING OG GIV FEEDBACK

Uklarhed er roden til konflikter, misforståelser og dårlig trivsel. Selvledelse fra distancen indebærer en stor grad af tillid og tro på medarbejderens evner, men konstruktiv feedback og løbende forventningsstemning er nødvendigt for at sikre fastholdelse af retning, motivation og udvikling. Feedback behøver ikke altid tage form af et langt kald, men kan også være over mail, MS Teams eller sms. Desuden er det vigtigt, at du som leder tydeliggør rammen for opgaver, og hvordan medarbejderen forvalter sin tid bedst muligt.

RÅD 2: TYDELIGGØR ROLLER OG ANSVAR

Som medarbejder skal man være bevidst om sin rolle. I en usikker tid kan der nemt genereres nye typer af opgaver, og der kan hurtigt opstå forvirring om ansvaret. Klarhed omkring roller hjælper til bedre at forstå, hvornår det er relevant at gå til andre i teamet, og hvornår det er relevant at gå til dig som leder. På den måde bliver du ikke en flaskehals. Eksempelvis kan det være en god idé at melde de kortsigtede prioriteter tydeligt ud, og hvem der har ansvar for hvad – og i samme ombæring tydeliggøre, hvad der evt. sættes på hold i denne periode.

RÅD 3: VÆR SYNLIG OG TÆT PÅ

Nu hvor de fleste arbejder hjemme, er synlighed og frekvent kommunikation vigtigere end nogensinde før. Et studie fra Harvard Business Review fra 2017 viser, at hjemmearbejdende anser succesfulde ledere som nogle, der tjekker ind ofte og konsistent. Du må derfor aldrig efterlade hjemmearbejdende med en følelse af at være alene. Hvis selvledelse skal blomstre, kræver det, at medarbejderen kan fornemme dig og mærke din tilstedeværelse.

RÅD 4: KOMMUNIKÉR MOTIVERENDE

Selvledelse udvikler sig i høj grad gennem dialog. Opbakning fra ledelsen påvirker medarbejderens motivation positivt, så det er vigtigt at skabe rum for det på trods af den digitale setting. Positive tankemønstre fra dig som leder kan hjælpe til, at medarbejderen ser egne evner og potentialer. Tankemønstrene kan overføres gennem formel kommunikation, men også ved små glæder i hverdagen, f.eks. opfordring til at ‘belønne’ sig selv med en eftermiddag fri eller betalt take-away.

RÅD 5: HAV DEN ENKELTE FOR ØJE

Som hjemmearbejdende kan man nemt føle sig alene, hvilket kan påvirke produktivitet og engagement negativt. Derfor må du gerne som leder adressere udfordringerne og sætte tid af til personlige, nærværende interaktioner. F.eks. kan du ringe til dine medarbejdere og høre, hvordan det går i denne tid, eller indkalde til en uformel 1:1 via eksempelvis MS Teams. Sørg bl.a. for at spørge ind til de særlige forhold, de arbejder under i denne tid, hvor nogle kan være overladt til soveværelset eller børnepasning i løbet af dagen. På den måde får I skabt ‘den virtuelle kaffemaskine’ med plads til small-talk og uformelle drøftelser om stort og småt.