da en

Sådan kommer du i gang med at arbejde med eksperimenter i din virksomhed

Eksperimenter er en genvej til konkrete resultater og en metode, der kan bruges til at skabe forbedringskultur og medarbejderengagement. Men hvordan griber man det lige an? Arbejdet med eksperimenter består af tre overordnede elementer.

Når man arbejder med hypotesedrevne kontrolleret eksperimenter handler det om at gøre det ’lille, let og live’ – en slags guidende sætning for metoden.

Grundlæggende handler det om at teste forskellige hypoteser i et kontrolleret miljø for at se effekten hurtigt og konkret. Eksperiment-tilgangen er derfor en optimal metode til hurtigt at teste og tilpasse forbedringsideer i lille skala, før man ruller dem ud i stor skala.

Når man skal arbejde med eksperimenter, er der tre væsentlige faser, som man skal igennem:

 1. Forstå, identificér og generér:
  Først og fremmest gælder det om at afsøge og forstå problemet, skabe indsigt i problemer og etablere et team. Når problemet er identificeret, data er indsamlet og teamet er samlet, skal man genere hypoteser, som man vil teste. Hypotesen er et sandhedsudsagn: ”Hvis vi gør dette, så får vi dette…”

 2. Eksperimentér:
  Design og gennemfør kontrolleret eksperimenter. Ved kontrolleret eksperimenter ændres der på få punkter, mens andre arbejder videre som de plejer. På baggrund af det, kan man efterfølgende måle forskellen.

 3. Evaluér:
  Efter endt eksperiment må man evaluere. Virker det, eller virker det ikke? Hvad er læringen ved det? Hvad kan justeres og forbedres til næste gang? Kan vi skalere til flere med det samme?

”Når man arbejder med eksperimenter er det vigtigt at forstå, at et eksperiment, hvor hypotesen ikke bliver bekræftet, er lige så succesfyldt som et eksperiment, hvor hypotesen giver succes. Hvis eksperimentet ikke skaber de ønskede resultater, så bekræfter det blot, at det ikke var den rette vej at gå. Eksperimentet kan lukkes ned, og man kan bruge kræfterne andetsteds,” fortæller Søren Strunk-Sørensen, som er director i H&B Hildebrandt & Brandi, og hjælper en lang række virksomheder med at facilitere denne type af eksperimenter.

”Det er også værd at huske på, at når du arbejder med eksperimenter i driften i et kontrolleret miljø, så giver det en masse eksekveringskraft,” understreger han.

Sat lidt på spidsen, er arbejdet med eksperimenter en ny måde at drive transformationer på, mener Søren Strunk-Sørensen. Han kalder arbejdet med eksperimenter ”et opgør med den traditionelle måde at tænke i løsninger på” og peger på de fem stærkeste argumenter for at eksperimentere:

 • Opgør med langtrukne, energiforladte business-cases
 • Opgør med den indbyggede frygt for at fejle
 • Opgør med, at forandringer er noget, som skal drives af få
 • Opgør med, at forandringer drives gennem tal og regneark – frem for mennesker og engagement
 • Opgør med de lange gennemløbstider for projekter og ideer

Er du interesseret i at høre mere om eksperimenter og hvordan det kan gavne din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.