Vores kultur og værdisæt

Vi tror på, at god rådgivning ikke alene sker ud fra kompetence og erfaring, men også via gensidig hjælpsomhed og menneskeligt overskud – mellem mennesker med respekt for og tillid til hinanden.

Vi dyrker en kultur og en arbejdsform, der fremmer kreativitet og nedbryder vanetænkning. Vi er ambitiøse, grundige og helhedsorienterede, og vi kræver kvalitetsarbejde fra hinanden – og vi tilstræber også, at vi hver især får plads til at udfolde vores unikke talent.

Hos H&B arbejder vi sammen og hjælper hinanden, så vi i fællesskab opnår de bedste resultater. Vi prioriterer at være sammen, vi kan lide hinanden – og vi har det sjovt sammen.

Mød teamet

Vores team består af mennesker, der alle bidrager med afgørende kvalifikationer for at sikre vores langsigtede konkurrenceevne.

Se hele teamet her

Værdier i virkeligheden

Mennesker er omdrejningspunktet for alle virksomheder – også vores eget team. Vi har fem grundlæggende værdier, som vi bygger vores bidragskultur på:

Energi

Energi kræver bevægelse, og det kræver, at vi både er modtagende og givende. Energi kommer af lys, klarhed og vilje. Energi kommer fra hjertet og hjernen. Energi er den kraft, der holder mennesket og virksomheden i gang.

Intelligens

Med intelligens mener vi analytisk, mental intelligens og social, emotionel intelligens. Som virksomhed og mennesker rummer vi flere intelligenser, og sammen med vore klienter møder og udfolder vi en mangfoldighed af kompetencer.

Integritet

Vi værner om vores integritet. Vi lægger vægt på at kunne udtrykke os og handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sunde etiske og moralske principper. Vi er imødekommende, samtidig med at vi vil have plads til at være kompromisløse.

Kant

Vi gør en forskel. Vi viser, at man kan gå ud til en kant, hvor der er interessante spørgsmål, tendenser og muligheder. Det almindelige kan ikke bruges. Det gennemsnitlige er sjældent interessant, når det drejer sig om udviklingen af mennesker og relationer mellem mennesker.

Empati

Vi lever os ind i mange forskellige virksomheders situationer, og vi rummer den mangfoldige medarbejder og klient.

H&B tager afsæt i individuelle behov, ikke bare i forhold til hvilke projekter, jeg kommer på, men også i forhold til sammenspillet mellem familie- og arbejdsliv.

Claus Tolstrup Jensen

SENIOR ADVISOR

Jeg tror, det er vigtigt at huske på, at læringen først sådan rigtigt begynder, når man har færdiggjort universitetet.

Kasper Wittrup

SENIOR ADVISOR

Hos H&B er det nemlig individerne, som gennem det individuelle bidrag skaber virksomheden, og ikke virksomheden, der udstikker nogle rammer og kasser.

Sofie Teilmann Gildsig

MANAGEMENT CONSULTANT

Det, der tiltrak mig ved H&B var det store udviklingsfokus – fokus på at udvikle sig selv, udvikle hinanden, udvikle klienten og udvikle viden.

Tomas Lykke

PARTNER

Spekulerer du på, hvordan vores klienter oplever os?

LÆS HVAD DE FORTÆLLER

Vi er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til eksekvering og forankring. For mennesker og med mennesker.