Operational Excellence

I en verden hvor forandringshastigheden stiger og stiger, er der er ingen tvivl om, at organisatoriske transformationer er kommet for at blive – det er et vilkår.

For ikke at blive overhalet inden om er virksomheder nødt til løbende at investere i nye tiltag, der kan klæde dem på til fremtiden og gøre dem i stand til hurtigt at kunne omstille sig. Selvom det kan være dyrt, er langsigtede investeringer ofte langt mere rentable end ingen investeringer – eller for sene investeringer.

De nye investeringer og behovet for hele tiden at skulle forandre sig stiller store krav til organisationen. Og det kan være en udfordring at balancere det langsigtede og transformationelle fokus med en stabil og effektiv drift. Det er her, vi kommer ind i billedet.

Styrk virksomhedens lønsomhed

Vi hjælper organisationer med at øge deres lønsomhed ved at realisere strategien, drive forandringer og reducere omkostninger.

Vi sikrer eksekveringskraft og hastighed, etablerer effektive og bæredygtige organisationer og optimerer ressourceanvendelsen og samarbejdet på tværs af værdikæden.

Vi indgår i tætte samarbejdsrelationer og gør en dyd ud af virkelig at kende den organisation, vi arbejder med. På den måde skaber vi resultater og gevinstrealisering samtidig med, at vi sikrer kompetenceopbygning i organisationen, så den bedre kan takle fremtidige udfordringer.

Vores fokusområder

Strategideployering

Vi hjælper med at omsætte strategi og visioner til konkrete mål, indsatser og adfærd.

Organisationsudvikling

Vi sikrer en effektiv og bæredygtig organisation, som løbende formår at udvikle sig.

Ledelse- og kulturudvikling

Vi styrker organisationens ledelseskraft og sikrer en sund udvikling af kulturen.

Projekt- og programledelse

Vi skaber en stærk eksekveringskraft og –hastighed i strategiske forandringsprojekter.

Integrationsprocesser

Vi sikrer en succesfuld integration og gevinstrealisering efter opkøbet eller fusionen.

Omkostningsreduktion

Vi reducerer omkostningerne gennem optimeret ressourceanvendelse og samarbejde på tværs af værdikæden.

Procestransformation

Vi optimerer virksomhedens arbejdsgange og sikrer reel forankring og værdiskabelse på tværs af organisationen.

Digital automatisering

Vi realiserer organisationens digitale potentiale ved at udvikle og eksekvere digitale strategier.

“Jeg har arbejdet med H&B på en række initiativer gennem de seneste år. Konsulenterne har virkelig formået at navigere i virksomheden, både i forhold til vores medarbejdere såvel som system- og procesmæssigt. Kompetencerne rammer bredt i forhold til vores udfordringer. H&B er gode til at sætte deres praktiske erfaring i spil og hjælper blandt andet med, hvordan vi strukturerer initiativerne. Derudover forstår de at rådgive os i at skære projekterne rigtigt, så vi får mest muligt ud af indsatserne. Jeg syntes de har den nødvendige fleksibilitet – uden at gå på kompromis med de ambitioner, de har på kundens vegne.”

Torben Poulsen

KONCERNDIREKTØR, SALG, SERVICE & DISTRIBUTION, SE

Læs flere klientudtalelser

Robotterne er kommet på topledelsens agenda

Antallet af danske virksomheder, der aktivt arbejder med robotautomatisering (RPA), eksploderede i 2017 – især blandt top 500. Den danske robotrejse er dermed for alvor sat i gang, og de robotfriske virksomheder høster allerede gevinsterne.

Download undersøgelsen

Vil du forbedre din virksomheds kundeoplevelser?

Artikler
Effektivisering

Virksomheden skal fungere som det gode jazzorkester

En virksomheds drift består af en række opgaver, der langt hen ad vejen er forudsigelige og forventelige. Alt kan selvfølgelig ikke planlægges eller forudsiges, men heldigvis kan vi faktisk godt planlægge med det uplanlagte – lidt ligesom i et jazzorkester. Så længe takten er på plads.

Artikler
Digitalisering

Sidder du fast ved RPA-piloten?

Flere og flere danske virksomheder lukker robotterne ind. Og med god grund, for der er store gevinster at hente – der tales om et automatiseringspotentiale på op imod 40% af alle danske arbejdstimer. Men det kan være svært at komme videre fra de indledende piloter, som ellers viste lovende resultater.

Artikler
Værdibaseret ledelse
Ledelse

Værdibaseret ledelse – en vej til effektiv implementering af strategi

De fleste strategiimplementeringer fejler, fordi ledelsen ikke formår at gøre strategien nærværende for medarbejderne og forklare, hvordan de skal omsætte den til handlinger i hverdagen. Værdibaseret ledelse kan være nøglen til at få strategiimplementeringer og andre transformationer til at lykkes.