da en

Modernisering og professionalisering af KFI

Ved det første direktørskifte i 50 år havde KFI i 2012 brug for at få moderniseret og professionaliseret organisationen fra A til Z. H&B agerede både hoved og hænder i hele processen.

Modernisering fra top til tå

”Bortset fra en solid egenkapital, manglede organisationen alt. Kulturen var præget af ordreeksekvering fra toppen, og organisationen af mangel på processer og dokumentation. Ingenting overhovedet var nedfældet. Der var brug for en gennem modernisering fra top til tå,” lyder det fra Jesper Loiborg, der i efteråret 2012 tiltrådte som administrerende direktør for KFI, Købmændenes Finansieringsinstitut. En erhvervsdrivende fond fra 1955, der har til formål at støtte de frie danske købmænd.

”Vi vidste sådan set godt, at den proces vi stod overfor handlede om at få gjort hele organisationen tidssvarende. Men vi vidste også, at det var en proces, der var så omfattende, at vi havde brug for en kvalificeret sparringspartner. En vi kunne spille bold op af i hele processen for at få alt ned på skrift og omsat til handling,” fortæller Jesper Loiborg, som derfor tog kontakt til H&B, der igangsatte en gennemgående professionalisering af alle arbejdsgange og metoder.

 

En gennemgribende fornyelse

En forudgående interessentanalyse havde stillet skarpt på, hvilken vej KFI skulle bevæge sig, og på den baggrund var første skridt at få revideret fondens vedtægter. Derefter for første gang i KFIs historie at formulere en strategi, en mission, en vision og et budget. Dernæst tog KFI skridtet videre og fik beskrevet delstrategier, politikker, stillingsbeskrivelser, nye ansættelseskontrakter og de konkrete arbejdsgange i organisationen. Og da alt var nedfældet, tog man fat på sidste etape med at få implementeret alle nye arbejdsgange og processer.

”At skabe så gennemgribende en fornyelse i en organisation, er en kæmpe udfordring. Ikke mindst når driften også skal køre på skinner samtidig. I hele den proces hjalp H&B os med at få tømt vores hoveder og få alle vores tanker ned på skrift. Og det var virkelig afgørende,” siger Jesper Loiborg

 

Den menneskelige faktor afgørende for succes

En af de største barrierer i omstillingsprocessen, har ifølge Jesper Loiborg været den menneskelige faktor. Hvilket har handlet om at få etableret en tillidsbaseret kultur i organisationen og skabt en oprigtig tro på, at forandringerne har været nødvendige for at komme videre. Og derfor ser Loiborg også samme menneskelige faktor som stærkt afgørende for succesen, når man inddrager et rådgivningsfirma i sådan en proces.

”Det er naturligvis vigtigt, at det konsulenthus, man inddrager i et forløb som vores, har de solide kompetencer og den forståelse for forretningen, der skal til. Men i så stor en omstilling, som denne, hvor konsulenterne skal tæt på medarbejderne, er det også uhyre afgørende, at de har empati og evner at omstille sig, så de kan være på bølgelængde med alle i organisationen. Og det har H&B også,” siger Jesper Loiborg, der i dag glæder sig over, at KFI er godt i gang med at implementere både strategier, processer og nye værktøjer og langsomt er ved at skabe en ny kultur.

”Vi er kommet langt og er på rette vej. I dag er der ingen, der er i tvivl om, at KFI vil strække sig rigtig langt for at understøtte købmændene på kommercielle vilkår,” siger han.

 

Om KFI

Moderselskabet i KFI-koncernen – KFI Erhvervsdrivende Fond – er selskabsretligt organiseret som en erhvervsdrivende fond. I over 40 år har KFI været en markant aktør på investeringsmarkedet inden for dagligvarehandel. KFI ejer eller driver ca. 300 ejendomme og ejendomsporteføljen har en samlet bogført værdi på DKK 3.259 mio. kr.