Vores løsninger

En virksomheds udfordringer er sjældent rene strategiproblemer, procesvanskeligheder eller ledelsesudfordringer. Det er ofte en blanding af strategi, ledelse, transformation, processer, governance og meget mere. Det er vores løsninger også kendetegnet ved.

Vi arbejder primært inden for tre områder:

Strategy & Organisation

Vi er en af Danmarks førende strategirådgivere og hjælper gennem værdiskabende strategiprocesser, der sikrer optimale rammer for udvikling af ejerskab og virksomhed.

+  Aktivt ejerskab
+  Koncernstrategi
+  Forretningsstrategi
+  Operating model

Læs mere

Operational Excellence

Vi øger organisationers lønsomhed gennem realisering af strategier, ved at styrke eksekveringskraften og optimere ressourceanvendelsen og det tværgående samarbejde.

+  Strategideployering
+  Program- og projektledelse
+  Omkostningsreduktion
+  Digital automatisering

Læs mere

Commercial Excellence

Vi styrker organisationers salgskompetencer og sætter retning for og hastighed på kundeagendaen. Vi formulerer kundestrategier og sætter dem i spil i organisationerne.

+  Kundestrategi
+  Kundestruktur og -kultur
+  Kunderejser
+  Salgsudvikling

Læs mere

Løsninger tilpasset organisationen

Vi handler og tænker som ét team, så vi bedst løser klientens udfordringer. Vi arbejder på tværs af vores fagområder og trækker på de kompetencer og den viden, der skal til for at matche klientens specifikke behov og situation.

Vi forholder os til organisationens virkelighed og udfordringer og tilpasser vores løsninger til dens behov. Vi lytter og understøtter organisationens eksisterende processer, så vi sammen kan skabe reel og langsigtet værdi.

Udnyt fordelen af den familieejede virksomhed

Familieejerskabet er en af de mest betydningsfulde og succesfulde ejerskabsformer – både i Danmark og på globalt plan – men der er stor forskel på, om de familieejede virksomheder formår at udnytte fordelen af ejerskabet på den lange bane.

I H&B har vi mange års erfaringer med at udvikle det aktive ejerskab i Danmarks mest succesfulde familieejede virksomheder.

Vil du vide mere?

Læs mere om aktivt ejerskab

Få succes med din digitale arbejdsstyrke

Robotterne skaber et forspring for mange virksomheder – små som store, offentlige som private. Mulighederne er mange og resultaterne kan ses direkte på bundlinjen.

For bedst muligt at kunne hjælpe virksomheder med deres robotindsatser har H&B etableret et samarbejde med NOVARO, som leverer teknikken, mens vi sikrer en succesfuld implementering og transformation af virksomheden.

Vil du vide mere?

Kontakt Anders Nørgaard

Mangler du inspiration og viden?