Vores kultur og værdisæt

Vi ønsker et stærkt fællesskab, hvor vi sammen skaber en særlig følelse af at høre til, og en kultur, hvor vi tager ansvar, viser respekt, hjælper hinanden, og hvor alle stræber efter næste niveau.

Vi er ambitiøse, grundige og helhedsorienterede, og vi kræver kvalitetsarbejde fra hinanden – og vi tilstræber også, at vi hver især får plads til at udfolde vores unikke talent.

Vi vægter vores team højt

Hos H&B arbejder vi sammen og hjælper hinanden, så vi i fællesskab opnår de bedste resultater. Vi prioriterer at være sammen, vi kan lide hinanden – og vi har det sjovt sammen. Vores team består af mennesker, der alle bidrager med afgørende kvalifikationer for at sikre vores langsigtede konkurrenceevne.

Bro mellem forskning og praksis

H&B er grundlagt af Steen Hildebrandt og Søren Brandi, som indledte deres mangeårige samarbejde på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

Efter at have udgivet en stribe bøger sammen, besluttede Steen og Søren i 2004 at tage skridtet videre og forankre deres viden, kompetencer og visioner i en konsulentvirksomhed.

Målet var at bygge bro mellem forskning og praksis ved at skabe videnbaseret og bæredygtige løsninger – langsigtet ledelse i en kortsigtet verden.

Selvom H&B er vokset betydeligt siden da, gennemsyrer denne tilgang stadig vores måde at arbejde på.

H&B = Human + Business

En af vores kolleger sagde engang, at H&B står for ”human” og ”business”, og selvom det ikke er rigtigt, afslører bogstavkombinationen alligevel noget fundamentalt om os som organisation.

Siden vores etablering har kombinationen af et professionelt forretningsmæssigt fokus og en humanistisk tilgang nemlig været kernen i vores kultur og måde at drive virksomhed på.

I dagligdagen betyder det blandt andet, at vi værdsætter vores medarbejdere og investerer i fællesskabet og udviklingen af den enkelte. Samtidig har vi et stærkt fokus på performance og høje standarder for professionalisme og kvalitet.

Værdier i virkeligheden

Vores fem værdier danner grundlag for vores handlinger, og det kan man mærke i samarbejdet med os.

Energi

Energi kræver bevægelse, og det kræver, at vi både er modtagende og givende. Energi kommer af lys, klarhed og vilje. Energi kommer fra hjertet og hjernen. Energi er den kraft, der holder mennesket og virksomheden i gang.

Intelligens

Med intelligens mener vi analytisk, mental intelligens og social, emotionel intelligens. Som virksomhed og mennesker rummer vi flere intelligenser, og sammen med vore klienter møder og udfolder vi en mangfoldighed af kompetencer.

Integritet

Vi værner om vores integritet. Vi lægger vægt på at kunne udtrykke os og handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med sunde etiske og moralske principper. Vi er imødekommende, samtidig med at vi vil have plads til at være kompromisløse.

Kant

Vi gør en forskel. Vi viser, at man kan gå ud til en kant, hvor der er interessante spørgsmål, tendenser og muligheder. Det almindelige kan ikke bruges. Det gennemsnitlige er sjældent interessant, når det drejer sig om udviklingen af mennesker og relationer mellem mennesker.

Empati

Vi lever os ind i mange forskellige virksomheders situationer, og vi rummer den mangfoldige medarbejder og klient.

Hos H&B er det individerne, som gennem det individuelle bidrag skaber virksomheden, og ikke virksomheden, der udstikker nogle rammer og kasser.

 

Sofie Teilmann Gildsig

SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT

Det, der tiltrak mig ved H&B var det store udviklingsfokus – fokus på at udvikle sig selv, udvikle hinanden, udvikle klienten og udvikle viden.

 

Tomas Lykke

PARTNER

Vores kultur i H&B er helt unik. Vi kerer os oprigtigt om hinanden, og det gør, at vi er gode til at videndele og hjælpe hinanden på tværs af projekter.

 

Rie Grønbeck Bing

SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT

Jeg er vild med den passion og energi der er i H&B. Jeg oplever, at vi er ambitiøse både på vores egne og klienternes vegne.

 

Christian Birk Simonsen

MANAGEMENT CONSULTANT

I løbet af min første tid hos H&B har jeg anvendt min faglighed direkte på nogle af Danmarks førende virksomheder. Det har givet en hurtig læring, og jeg har udviklet mig enormt.

 

Philip Bjerre Andersen

SENIOR MANAGEMENT CONSULTANT

Vil du møde teamet?