da en

Ny koncernstrategi hos TripleNine Group

Nye ejere, svingende fiskekvoter, et muligt Brexit og begyndende konsolidering i industrien skabte i 2017 en række muligheder og trusler for TripleNine Group’s langsigtede forretning. Gennem dyb involvering af virksomhedens ledelsesgruppe lykkedes det TripleNine at udvikle en langsigtet strategi – forankret på alle niveauer af koncernen.

I 2017 arbejdede koncernledelsen i TripleNine Group sammen om at definere fremtiden for gruppen. Fundamentale spørgsmål om gruppens sammenhængskraft, prioritering af mulighederne for at skabe lønsom vækst og optimering af nuværende divisioner var i fokus.

Samtidig skabte processen et grundlag for at etablere en stærk koncernledelse for den nytiltrådte koncerndirektør, Jes Bjerregaard.

Lige før TripleNine Group igangsatte strategiprocessen, havde den norske Koppernæs-familie overtaget majoriteten af aktierne i koncernen. Det var derfor væsentligt for processen, at strategien blev forankret på alle niveauer i koncernen.

 

Nye muligheder og trusler

Efter flere år med gode resultater var koncernen klar til at kigge mod nye horisonter. Svingende fiskekvoter, et muligt Brexit og begyndende konsolidering i industrien skabte mange muligheder og trusler for den langsigtede forretning. Strategien skulle derfor balancere udvikling af eksisterende og nye forretninger med den grundlæggende risiko for gruppens portefølje.

Arbejdet med strategien begyndte med en grundig analyse af de markedsmæssige forudsætninger og valg af en langsigtet retning for gruppen.

En række principielle udviklingsretninger blev tegnet op og evalueret. Grundige drøftelser med bestyrelsen og koncernledelsen lå til grund for valg af hovedvejen for koncernen og under denne ramme udvikledes forretningsplaner for de enkelte divisioner.

 

Et solidt fundament for lønsom vækst

Direktørerne for de enkelte lande/funktioner arbejdede i flere spor med at lægge planer for optimering af deres egne forretninger og med de tværgående temaer for koncernen. Deres arbejde resulterede i en strategiplan med prioriterede indsatser i strategiperioden og en business case for strategien.

Under hele forløbet var koncernledelsen drivende for processen med støtte fra et team fra H&B, som havde fokus på at arbejde åbent og ærligt med de strategiske overvejelser. Indsatsen resulteret i en strategi, som er forankret i den samlede koncernledelse, og hvor der er tydelighed omkring udviklingsprioriteterne.

Bestyrelsen og ejerne var gennem hele forløbet meget tæt på processen, og strategien er i høj grad afstemt med dem. TripleNine Group har dermed skabt et solidt fundament for at udvikle koncernen mod lønsom vækst, som er forankret og afstemt på alle ledelsesniveauer.

 

Om TripleNine Group

TripleNine Group er Europas største producent af fiskeolie og fiskemel og har samlet set aktiviteter i mere end 40 lande over hele verden. Gruppens kernekompetencer omfatter udvikling, fremstilling og salg af ingredienser til foderproduktion til fiskeopdræt, landbrug, kæledyr, samt fødevareproduktion. I 2017 havde gruppen en omsætning på 1.786 mio. kr. og et resultat før skat (EBT) på 142 mio. kr.