Vores klienter

Igennem årene har vi gennemført rådgivningsopgaver for klienter i mange forskellige industrier og sektorer. Ikke to projekter er ens.

Vores klienter er ambitiøse – lige som os selv. Vi arbejder med klienter, der værdsætter kompetent og ærlig rådgivning, og som vil opnå ekstraordinære resultater.

”H&B har hjulpet med at lave ny strategi, og jeg oplevede konsulenterne som grundige, vedholdende og gode til at sikre fremdrift – også når det var svært. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de har prøvet lignende situationer før. De lagde stor vægt på at involvere ledelsesgruppen og andre interessenter gennem hele processen. Det har medført, at alle føler et ejerskab for strategien og forpligter sig på at føre den ud i livet. Samtidig var H&B en empatisk samarbejdspartner med menneskelig forståelse og tilgang.”

Jes Bjerregaard

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TRIPLENINE GROUP

”H&B hjalp os med at skabe en forandring hen imod et øget kundefokus og et ønske om at skabe bevidst tilfredse kunder. Dét, der gjorde den største forskel for os, var det engagement vi blev mødt med. H&B lagde et stort arbejde i at forstå vores virksomhed, vores kultur og den specifikke opgave. De var nærværende og havde stor indlevelsesevne – samtidig med at de var gode til at styre processen, følge op og holde os på sporet. De gav os et bredere perspektiv på udfordringen og løsningen, og hjalp os med at gøre det let at forstå og handle på.”

Hanne Birgitte Møller

FORRETNINGSDIREKTØR, JYSKE BANK PRIVAT

”H&B gav os værdifuld rådgivning i forhold til udviklingen af vores fremtidige family office. Sammen definerede vi familieejerskabets unikke bidrag og rammerne for ejerskabets udmøntning – alt sammen forankret i vores familieforfatning og ejerstrategi. Resultatet er, at både familien og ledelsesgruppen er fuldstændigt afklaret omkring familiemedlemmernes individuelle og fælles roller. Projektteamet fra H&B forstod lige nøjagtigt, hvem vi er som virksomhed, og hvad der er vigtigt for os – og konsulenterne mødte alle i organisationen med stor empati.”

Mikkel Hammershøj

CEO, SELFINVEST FAMILY OFFICE

“Jeg har arbejdet med H&B på en række initiativer gennem de seneste år. Konsulenterne har virkelig formået at navigere i virksomheden, både i forhold til vores medarbejdere såvel som system- og procesmæssigt. Kompetencerne rammer bredt i forhold til vores udfordringer. H&B er gode til at sætte deres praktiske erfaring i spil og hjælper blandt andet med, hvordan vi strukturerer initiativerne. Derudover forstår de at rådgive os i at skære projekterne rigtigt, så vi får mest muligt ud af indsatserne. Jeg syntes de har den nødvendige fleksibilitet – uden at gå på kompromis med de ambitioner, de har på kundens vegne.”

Torben Poulsen

KONCERNDIREKTØR, SALG, SERVICE & DISTRIBUTION, SE

”H&B hjalp vores assurandører med at opnå bedre salgsresultater og større arbejdsglæde igennem et projekt kaldet ”Den gode uge”. Konsulenterne gjorde forløbet konkret og spiseligt og involverede assurandørerne på en god måde. De holdt en stram opfølgning og tog aktivt styring på processen. Selv da projektet sluttede, sikrede de, at vi havde en plan for, hvordan vi kunne arbejde videre med det og gøre det til en del af driften. Efter min mening er dét den store forskel i forhold til andre konsulenthuse. H&B var med hele vejen.”

Maria Rosenbæk

SALGSDIREKTØR, TRYG

”H&B hjalp os med stille skarpt på borgerne ved at definere vores kerneopgave og sætte en klar og fælles retning. Vi er gået fra et organisationsperspektiv til et borgerperspektiv, hvor borgeren er centrum i alt, hvad vi gør. Det er blevet lettere for os at prioritere de daglige opgaver, alle i afdelingen tager aktivt ansvar for at forbedre vores sagsgange, og så har vi fået tid til også at kunne arbejde med udviklingsopgaver. Resultatet er, at borgerne er langt mere tilfredse, vi har fuldstændig afskaffet ventelisten på hjælpemiddelansøgninger, antallet af klager er tæt på nul, og medarbejderne trives bedre og er mere motiverede.”

Helle Klink

LEDER AF VISITATION OG BESTILLER, LEJRE KOMMUNE

Client value stories
Eksekvering

Bedre kundeoplevelser og halvering af leveringstid i AURA

Med en reduktion på over 50% i leveringstid på nye installationer har AURA Fiber med en fælles indsats på tværs af stort set alle dele af organisationen skabt markante resultater for både kunder og medarbejdere på bare tre måneder.

Client value stories
Strategideployering

Adfærdsdesign i det offentlige: Bedre kundeoplevelser for borgere og pårørende

Mange organisationer taler om værdier gennem en række forskellige hensigtserklæringer eller leveregler, som aldrig kommer ud fra ledelsesgangen eller en lederworkshop. Leveregler gør ikke en forskel for borgerne, men det gør god serviceadfærd. Så hvordan går man fra leveregler til reel adfærd? Denne problematik har Specialområde Hjerneskade arbejdet intenst med over det seneste år.

Client value stories
Strategi

Vand for fremtiden – Strategiske scenarier hjælper Aarhus Vand

Strategiske scenarier bruges til at skabe et klart mulighedsrum, når en virksomhed omgives af mange usikkerheder. Scenarier udvider, udfordrer og strækker den strategiske tankegang ved at kigge langt ud i fremtiden og åbne for en drøftelse af fundamentale, strategiske spørgsmål rummer en række muligheder for at udvikle virksomheden, og dette gav en sprudlende energi i processen.

Brænder du for det samme som os?