Vores klienter

Igennem årene har vi gennemført rådgivningsopgaver for klienter i mange forskellige industrier og sektorer. Ikke to projekter er ens.

Vores klienter er ambitiøse – lige som os selv. Vi arbejder med klienter, der værdsætter kompetent og ærlig rådgivning, og som vil opnå ekstraordinære resultater.

”H&B har hjulpet med at lave ny strategi, og jeg oplevede konsulenterne som grundige, vedholdende og gode til at sikre fremdrift – også når det var svært. Der er ingen tvivl om, at det er en fordel, at de har prøvet lignende situationer før. De lagde stor vægt på at involvere ledelsesgruppen og andre interessenter gennem hele processen. Det har medført, at alle føler et ejerskab for strategien og forpligter sig på at føre den ud i livet. Samtidig var H&B en empatisk samarbejdspartner med menneskelig forståelse og tilgang.”

Jes Bjerregaard

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, TRIPLENINE GROUP

”H&B hjalp os med at skabe en forandring hen imod et øget kundefokus og et ønske om at skabe bevidst tilfredse kunder. Dét, der gjorde den største forskel for os, var det engagement vi blev mødt med. H&B lagde et stort arbejde i at forstå vores virksomhed, vores kultur og den specifikke opgave. De var nærværende og havde stor indlevelsesevne – samtidig med at de var gode til at styre processen, følge op og holde os på sporet. De gav os et bredere perspektiv på udfordringen og løsningen, og hjalp os med at gøre det let at forstå og handle på.”

Hanne Birgitte Møller

FORRETNINGSDIREKTØR, JYSKE BANK PRIVAT

”H&B gav os værdifuld rådgivning i forhold til udviklingen af vores fremtidige family office. Sammen definerede vi familieejerskabets unikke bidrag og rammerne for ejerskabets udmøntning – alt sammen forankret i vores familieforfatning og ejerstrategi. Resultatet er, at både familien og ledelsesgruppen er fuldstændigt afklaret omkring familiemedlemmernes individuelle og fælles roller. Projektteamet fra H&B forstod lige nøjagtigt, hvem vi er som virksomhed, og hvad der er vigtigt for os – og konsulenterne mødte alle i organisationen med stor empati.”

Mikkel Hammershøj

CEO, SELFINVEST FAMILY OFFICE

“Jeg har arbejdet med H&B på en række initiativer gennem de seneste år. Konsulenterne har virkelig formået at navigere i virksomheden, både i forhold til vores medarbejdere såvel som system- og procesmæssigt. Kompetencerne rammer bredt i forhold til vores udfordringer. H&B er gode til at sætte deres praktiske erfaring i spil og hjælper blandt andet med, hvordan vi strukturerer initiativerne. Derudover forstår de at rådgive os i at skære projekterne rigtigt, så vi får mest muligt ud af indsatserne. Jeg syntes de har den nødvendige fleksibilitet – uden at gå på kompromis med de ambitioner, de har på kundens vegne.”

Torben Poulsen

KONCERNDIREKTØR, SALG, SERVICE & DISTRIBUTION, SE

”H&B hjalp vores assurandører med at opnå bedre salgsresultater og større arbejdsglæde igennem et projekt kaldet ”Den gode uge”. Konsulenterne gjorde forløbet konkret og spiseligt og involverede assurandørerne på en god måde. De holdt en stram opfølgning og tog aktivt styring på processen. Selv da projektet sluttede, sikrede de, at vi havde en plan for, hvordan vi kunne arbejde videre med det og gøre det til en del af driften. Efter min mening er dét den store forskel i forhold til andre konsulenthuse. H&B var med hele vejen.”

Maria Rosenbæk

SALGSDIREKTØR, TRYG

”H&B hjalp os med stille skarpt på borgerne ved at definere vores kerneopgave og sætte en klar og fælles retning. Vi er gået fra et organisationsperspektiv til et borgerperspektiv, hvor borgeren er centrum i alt, hvad vi gør. Det er blevet lettere for os at prioritere de daglige opgaver, alle i afdelingen tager aktivt ansvar for at forbedre vores sagsgange, og så har vi fået tid til også at kunne arbejde med udviklingsopgaver. Resultatet er, at borgerne er langt mere tilfredse, vi har fuldstændig afskaffet ventelisten på hjælpemiddelansøgninger, antallet af klager er tæt på nul, og medarbejderne trives bedre og er mere motiverede.”

Helle Klink

LEDER AF VISITATION OG BESTILLER, LEJRE KOMMUNE

Client value stories
Effektivisering

Bedre borgeroplevelse til færre midler

Afdelingen Visitation & Bestiller i Lejre Kommune gennemførte i løbet af to år en række forandringer, som fjernede ventelisterne, reducerede sagsbehandlingstiden, øgede borgertilfredsheden, styrkede medarbejdertrivslen og reducerede sygefraværet – alt sammen inden for en markant mindre økonomisk ramme.

Client value stories
Strategi

Ny koncernstrategi hos TripleNine Group

Nye ejere, svingende fiskekvoter, et muligt Brexit og begyndende konsolidering i industrien skabte i 2017 en række muligheder og trusler for TripleNine Group’s langsigtede forretning. Gennem dyb involvering af virksomhedens ledelsesgruppe lykkedes det TripleNine at udvikle en langsigtet strategi – forankret på alle niveauer af koncernen.

Client value stories
Governance

Bestyrelsesudvikling hos Arla Foods

Bestyrelsen i Arla Foods repræsenterer mere end 7.000 ejere og har været igennem et program, der har skabt fælles forståelse af, hvad der skal til for at føre selskabets globale vision og strategi ud i livet.

Client value stories
Strategi

Vækststrategi for Aarhus Havn

Aarhus Havn har været igennem en proces, hvor de med bred involvering af medarbejderne har udviklet en vækststrategi, der både viser retningen for vækst og gør organisationen klar til fremtiden.

Brænder du for det samme som os?