Klientdatabehandling i H&B | Hildebrandt & Brandi

Kære klient


Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved måden, vi håndterer dine persondata på. Den nye europæiske Databeskyttelsesforordning (GDPR) gør det tydeligere, hvilke rettigheder du har som kunde, og hvilke forpligtelser vi har som selskab.

H&B | Hildebrandt & Brandi (herefter H&B) indsamler og behandler virksomhedsdata om jer, når I bliver kunde og senere i jeres kundeforhold. Virksomhedsdata kan i nogle tilfælde indeholde persondata.

Formålet med at indsamle, registrere og behandle persondata er at kunne levere og afregne H&B’s rådgivningsydelser. De virksomheds- og persondata, som behandles, er: Virksomhedsnavn, kontaktperson, adresse, by, e-mailadresse og telefonnummer.

Derudover kan H&B, hvor det er nødvendigt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, videregive persondata til dets revisorer og andre eksterne rådgivere samt andre parter, der leverer produkter eller ydelser til H&B (fx leverandører af IT-systemer). H&B indgår de nødvendige aftaler om beskyttelse af persondata med tredjemand. Desuden kan persondata videregives og overføres i forbindelse med anmodninger fra politimyndigheder, eller hvor videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse.

Vi bestræber os på at sørge for, at alle virksomheds- og persondata er korrekte og opdaterede. Hvis du informerer os om, eller vi i øvrigt bliver opmærksomme på fejl i data, vil vi søge at få dem rettet eller slettet omgående.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig. Du kan få rettet eller slettet persondata, der er urigtige eller vildledende. Du har desuden ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, vi behandler persondata på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vil du vide mere, kan du finde vores persondatapolitik her.

Har du spørgsmål til behandlingen af dine virksomheds- og persondata, kan du kontakte Per Bach Sørensen fra H&B ved at sende en e-mail til hr@hildebrandtbrandi.com.

 


H&B | HILDEBRANDT & BRANDI P/S

Frichsparken | Søren Frichs Vej 42L | DK-8230 Åbyhøj
Esplanaden | Esplanaden 7 | DK-1263 København K
www.hildebrandtbrandi.com
CVR. 38 02 48 92