da en

Inkluderende strategiproces sikrer Per Aarsleff, Anlæg & Byggeri en klar strategisk retning

Per Aarsleffs forretningsenhed Anlæg & Byggeri (Aarsleff A&B) stod overfor at definere en fælles fremtidig udviklingsretning i et marked, der traditionelt har svære indtjeningsvilkår og hård konkurrence fra danske og udenlandske aktører.

En involverende strategiproces med ledelsen blev udgangspunktet for udarbejdelse af en forretningsstrategi med klare markedsmæssige til- og fravalg samt forretningsplaner for forretningsområderne, der bidrager til en forbedret lønsomhed og større synergiskabelse.

Udfordringer eksternt og internt

Per Aarsleff har lønsomt udviklet sig til at være en førende entreprenør inden for anlægsmarkedet og er i de senere år gået ind i markedet for byggeri. Aarsleff A&B er vokset betydeligt gennem de seneste fem år. En af de helt centrale løftestænger for denne udvikling har været et stort projektfokus – og bl.a. dette fokus har afledt, at opbygningen af organisationen og forretningerne er sket decentralt

Inkluderende og demokratisk strategiproces

For at sætte spot på udfordringerne og definere en klar forretningsstrategisk ramme, som hvert forretningsområde kan udvikles inden for, blev strategiprocessen delt op i to spor. Et spor med målet om at udarbejde den strategiske ramme for Aarsleff A&B og et spor med målet om at udarbejde konkrete forretningsplaner for hvert af Aarsleff A&Bs forretningsområder.

I forretningsstrategisporet, ledet af direktionen, blev de overordnede rammer for Aarsleff A&B’s fælles udviklingsretning fastlagt. Afdelingsdirektørerne bidrog til at omsætte rammen til fokus på øget synergiskabelse og fælles konkrete fokusområder, som Aarsleff A&B sammen vil stræbe efter. Den involverende proces sikrede en balance mellem tværgående integration af afdelingerne og afdelingernes uafhængige udvikling, så man tydeligt kan svare på, hvad vi gør sammen, og hvad vi gør hver for sig.

I sporet for udarbejdelse af forretningsplaner bidrog afdelingsdirektører og sektionschefer til arbejdet med at fastlægge forretningsområdets egen ambition, målsætning og indsatser – alt sammen afledt af den overordnede strategiramme. Flere forretningsområder involverede bredere i organisationen, hvilket foruden et fælles billede af den nuværende situation, en afstemt udviklingsretning og en konkret forretningsplan, har skabt en involverende proces. Et ejerskab, der er afgørende, når forretningsplanerne skal eksekveres.

Fælles stræben efter udvikling for fremtiden

Forløbet har resulteret i en ny forretningsstrategi; tværgående, strategiske fyrtårne for de vigtigste mål og indsatser; samt en række understøttende forretningsplaner. Forretningsstrategien definerer et attraktivt fællesskab med fokus på øget synergiskabelse, en fælles stræben efter øget lønsomhed og en fælles udviklingsretning for fremtiden.

Fællesskabet løftes gennem commitment til den fælles udviklingsretning. Direktør-gruppen har gennem strategiprocessen udvalgt og arbejdet sammen om de strategiske fyrtårne og udviklet egne forretningsplaner, som understøtter deres fælles ambition for Aarsleff A&B. Målet har været forankring af strategiens budskaber hos dem, som skal lede udviklingsrejsen fremad.

”Der har været en rød tråd gennem hele forløbet, og arbejdet med de strategiske fyrtårne, der går på tværs af forretningsområder, skaber en fælles stræben for vores udvikling”.
Administrerende direktør, Jesper Kristian Jacobsen

Om Per Aarsleff A/S

Per Aarsleff A/S er en dansk entreprenørkoncern med speciale i at udtænke, planlægge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi og byggeri – fra projektering til aflevering. Aarsleff har en omsætning på mere end 12 mia. kr. Koncernen er arbejdsplads for 6.500 medarbejdere i ind- og udland.