Bøger Transformation | Forandringslederens håndbog

Bøger Transformation

Forandringslederens håndbog

Hvordan planlægger du forandringsprocessen, så du styrer sikkert gennem alle forandringens faser? Hvordan griber du mulighederne og håndterer udfordringerne, mens processen står på? Og hvordan lærer du af processens succeser og fejltrin, så du øger forandringskompetencen i organisationen?

Forandringslederens håndbog giver dig svarene med en række konkrete råd og redskaber.

Bogen er delt op i tre sektioner, der beskriver de tre faser, som gør sig gældende i en forandringsproces:

  1. Forme – hvordan du skal forstå og planlægge forandringsprocessen.
  2. Lede – hvordan du sætter forandringsprocessen i gang og udfører den.
  3. Lære – hvordan du evaluerer og lærer af processen.

Vi skelner mellem to former for forandring; Forandring som undtagelse og som tilstand. De fleste virksomheder vil opleve begge former for forandring – og ofte endda samtidig – men hver form kræver sin egen ledelsesindsat. Det klæder denne bog dig på til at kunne mestre.

Søren Brandi
Tina Ebler
Anders Nørgaard

FORFATTERE

 

Vi er topledelsens rådgiver. Vi hjælper organisationer til at opnå toppræstationer ved at løse komplekse udfordringer og skabe succesfulde transformationer, fra analyse og strategi til eksekvering og forankring. For mennesker og med mennesker.