da en

Forandringens vaner

Forandring er et livsvilkår. Virksomheder og deres medarbejdere mærker hver dag pulsen i verden meget direkte og får derigennem selv en global puls. Forandring er et livsvilkår, som vi ikke kun skal leve med, men også profitere af. I Forandringens vaner præsenteres et nyt tankesæt for lederskab i en tid, hvor hastigheden og intensiteten af forandringer fortsat øges. Det handler om at skabe stærke virksomheder, der er i stand til kontinuerligt at udvikle sig og udfolde deres fulde potentiale, mens forandringer finder sted. Det handler om forandring, der skaber resultater. Resultater, der holder og bærer virksomheder videre, hvad enten vi taler om forandring som undtagelse eller som tilstand.

Tal til medarbejderens energi. Vaner er handlinger, vi udfører automatisk uden bevidst planlægning. Stillet over for vanerne har vi et valg. Vi kan gentage de gamle vaner og begå de samme fejl; eller vi kan tillære os nye bæredygtige vaner baseret på læring fra tidligere erfaringer. Forandringens vaner drejer sig om ledelse, der skaber fundamentet for at lære og udvikle, mens vi løser opgaverne. Det drejer sig om at lede det vigtigste først, og i dag er medarbejderen det vigtigste aktiv. Det stiller krav til lederen om at forstå og tale direkte til medarbejderens iboende energi: længslen efter det største potentiale.