da en

Flere fusioner i ”de brølende tyvere”

Fremtiden er lys. Efter et mørkt 2020, hvor den globale økonomi blev kastet ud i det værste tilbageslag siden Anden Verdenskrig, er der udsigt til, at vi står på kanten af “de brølende tyvere”. Det bliver en anden verden, hvor de mindre virksomheder bliver opslugt af de større.

Masser af likviditet, lav rente, branchekonsolidering og produktivitetspres er blandt de stærkeste tendenser for øjeblikket, og det er fundamentet for flere fusioner. Tendenserne er rammerne for strukturen i dansk erhvervsliv. Derfor er det vigtigt, at din virksomhed bringer sig i en gunstig position.

Likviditet og lav rente

Penge er billige lige nu. Det betyder, at renten i nogle tilfælde er negativ. Renten er den benzin, der får sat gang i M&A-aktiviteterne. 

De store hjælpepakker i en stribe toneangivende lande med USA og EU i spidsen har i høj grad været med til at begrænse den voldsomme virkning af COVID-19. For danske virksomheder vil det især styrke vindmølleindustrien, Ørsted og andre virksomheder med en grøn profil. Og det er ikke kun de store, som får glæde og gavn – det gælder hele underskoven af underleverandører. 

Der er således masser af penge, så kapitalfonde og andre langsigtede investorer kan igangsætte processen med at købe og fusionere virksomheder. Eksempelvis købte Axcel for år tilbage en håndfuld virksomheder, der fremstiller udstyr til slagtning af grise, køer og lam, og fusionerede dem. Et tilsvarende mønster kommer vi til at se fremover.

Pressede brancher sætter gang i konsolideringen

Sundhedskrisen har presset luftfart, hoteller, restauranter og hele oplevelsesindustrien i knæ. Københavns Lufthavn har oplevet et fald på 90 procent i antallet af passagerer. De små detailhandelsbutikker er i overhængende fare for at dreje nøglen om. Salling Group har omvendt rekordtal.

Den slags er med til at sætte gang i konsolideringen. I takt med at økonomien åbner op igen, vil der være en gruppe resiliente virksomheder, som er parate til at købe de svagere konkurrenter. Det vil først og fremmest være inden for de hårdest ramte brancher. Men de små kan blive klemt. Derfor gælder det om at blive større.

“Vi er klar til at købe op og overtage rejsebureauer med kort varsel, hvis det kan ske til corona-venlige priser. Vi har haft flere rigtigt gode år, så vi har en solid egenkapital. Desuden har vi adgang til kapital fra vores svenske ejere, hvis det bliver nødvendigt.” (Rune Thomassen fra Best Travel, Jyllands Posten den 6. februar 2021.)

Store virksomheder er mere produktive end små

Det er de store virksomheder, som er motoren i dansk økonomi. Men de er i mindretal. 90 procent af de danske virksomheder er mikrovirksomheder med få ansatte. En analyse fra Erhvervsstyrelsen peger klart i retning af, at det godt kan betale sig at være stor:

“Analysen viser, at store virksomheder generelt er mere internationalt orienterede og eksporterer mere end mindre virksomheder. Derudover viser analyser, at de er mere produktive end små virksomheder. Det skyldes bl.a., at de kan udnytte deres stordriftsfordel. Endelig har store virksomheder i højere grad mulighed for at specialisere sig og dermed været i stand til at placere sig anderledes i de værdikæder, de indgår i, end mindre virksomheder. Det ses blandt andet ved, at store virksomheder har en højere upmarket-andel end mindre virksomheder. Yderligere betaler de mere i skat og betaler højere lønninger til deres ansatte”. (“Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store”, 2016.)

Faldgruberne er mange

Der er stærke drivkræfter, som vil øge antallet af fusioner i 2021 og de kommende år. Men erfaringen viser, at det går galt i mere end tre fjerdedele af alle fusioner. Det kan der være mange grunde til. Heldigvis er der også fusioner, der går godt, og det gælder om at lære af dem, der har succes. Det kan du læse mere om her.

H&B udgiver i 2021 en artikelserie om fusioner, hvor dette er den første i rækken. Senere kan du bl.a. læse om de strategiske rationaler bag fusioner og opkøb, fusionen som forandringsproces samt cases fra konkrete nylige fusioner.