da en

Filantropi i det aktive familieejerskab: Til gavn for samfundet og til gavn for familien

I mange familier indgår det filantropiske arbejde som en del af det aktive familieejerskab. Men hvorfor er filantropi vigtigt i et familieejerskab, og hvordan strukturerer man arbejdet bedst muligt?

Filantropi udgør en naturlig del af mange familieejerskaber både i Danmark og globalt. Nogle af verdens største fonde udspringer således af et familieejerskab, hvor familien fortsat er aktivt involveret. To tredjedele af alle familieejerskaber angiver, at en del af deres formue er dedikeret til social impact-investeringer. For familieejede virksomheder er filantropi ofte drevet af en helhedsbetragtning, hvor forretning og filantropi bidrager til hinanden.

Selvom der ofte er sammenhæng mellem forretning, filantropi og familie ser vi ofte, at familier ikke udnytter det fulde potentiale i et filantropisk engagement, og ejerfamilier bør derfor starte med at stille sig selv en række vigtige spørgsmål for at kunne sikre sig, at man når de ønskede resultater: Hvad er vores grundlæggende motiv? Hvad ønsker vi at opnå med arbejdet? Hvordan strukturerer vi det bedst – i virksomheden, i privat regi eller i en fond?

Vær afklaret omkring motivet og årsagen bag det filantropiske arbejde

Det filantropiske arbejde kan bidrage på mange områder til et aktivt familieejerskab. Uanset hvad er det afgørende for succesen, at familien er sig bevidst om, hvad de ønsker at få ud af arbejdet. Man kan skelne mellem det familieorienterede og det forretningsorienterede motiv: Det familieorienterede handler om at styrke og bevare familiens identitet og eftermæle, mens det forretningsorienterede handler om at opnå fx strategiske eller politiske resultater, der direkte eller indirekte gavner forretningen.

Vores erfaringer viser, at mange familier peger på en eller flere konkrete årsager til, at de ønsker at engagere sig i filantropisk arbejde. Eksempler herpå er:

  • Familien ønsker at ’give noget tilbage’: Familieejede virksomheder føler ofte et stort ansvar for give noget tilbage til det, de kommer af, uanset om det er lokalsamfundet, Danmark, forskning, kultur eller noget helt andet.
  • Familien bruger det filantropiske arbejde som identitetsskabende aktivitet for familien: Et fælles projekt med et højere formål skaber og styrker de fælles værdier og sammenholdet i familien.
  • Familien ønsker at sikre stifterens legacy: På stifterens initiativ kan familiens eftermæle sikres gennem fx en fond med et langsigtet formål.
  • Familien ønsker at kombinere et godt formål med en øvebane i ejerskabet: Som et led i successionsplanlægning inddrager familieejede virksomheder kommende generationer i filantropisk arbejde.

Tag et klart valg om, hvordan I arbejder med filantropi

Før man går i gang med filantropisk arbejde, er det som sagt vigtigt at forholde sig til motivet bag, og hvor man ønsker det udmøntet. Efter identificering af de områder, familien ønsker at støtte, bør ejerfamilien diskutere tilgængelige ressourcer i form af økonomiske rammer, viden og tid for derved at opnå en klarhed om, hvilken rolle ejerfamilien ønsker at tage i det filantropiske arbejde.

Gennem identificering af ressourcer til filantropisk arbejde kan ejerfamilien tage tre forskellige roller i tilgangen til filantropi, hvor graden af involvering gennem investering, viden og tid varierer.

Den donerende rolle: Klassisk filantropi

Den donerende rolle kan med andre ord siges at være den klassiske filantropi, der er den mest dominerende tilgang blandt filantropiske fonde. Midler er, i den klassiske tankegang, doneret i den reneste form for velgørenhed ved fx at donere penge til opførelsen af et nyt kulturhus, kræftforskning eller lokale sportsaktiviteter.

Målet for familien er at bidrage til almennyttige formål, og dermed er nøglespørgsmålet, hvilke velgørende organisationer eller initiativer, der skal støttes og med hvor meget.

Den drivende rolle: Strategisk filantropi

Den drivende rolle kan forstås som strategisk filantropi og er en form, der har vundet frem blandt flere filantropiske fonde de seneste år. Midler er i den strategiske filantropi brugt på også at involvere sig ved fx at gennemføre en kampagne for at øge brugen af et kulturelt tilbud eller opnå opmærksomhed omkring en bestemt problematik.

Målet for familien er at udvikle nye løsninger, og dermed er nøglespørgsmålet, hvordan de filantropisk kan bidrage til at skabe bæredygtige løsninger.

Katalysatorrollen: Katalytisk filantropi

I løbet af de seneste årtier har den globale trend inden for fonde været en bevægelse fra en donerende rolle til en katalysatorrolle. Katalysatorrollen er en form for filantropi, der er motiveret af et voksende behov for og krav om, at fondene påtager sig et større ansvar i samfundet. Inden for katalytisk filantropi arbejder fonde med store sociale og samfundsmæssige udfordringer, fx udviklingen af hele den uddannelsesmæssige eller kulturelle sektor. Effekten af det filantropiske arbejde måles gennem brede udviklinger og ved konkrete effektmål, der er målbare i samfundet.

Målet for familien er at tage et medansvar og engagere andre med målsætningen at skabe en bedre verden. Dermed er nøglespørgsmålet, hvordan et projekt kan opnå katalytisk effekt med målbare resultater.

Filantropi bidrager til flere bundlinjer for stifterfamilien

Filantropi udspringer i langt de fleste tilfælde fra ejerskabet af en succesfuld virksomhed. Filantropi kan bidrage til flere bundlinjer for en stifterfamilie – en oplevelse af at bidrage til noget, der er større end sig selv, en oplevelse af at forretning, familie og filantropi smelter sammen og en konkret fremtidig rolle for den enkelte.