da en

Familiekontoret: Familiens faste holdepunkt gennem tiderne

Siden det antikke rom har funktionen ’familiekontor’ eller majordomo, som det hed dengang, været familiens anker og omdrejningspunkt, når det gjaldt disponeringer over formuen eller organisering af familiens arrangementer, pligter og indtægter. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan familiekontoret har udviklet sig gennem tiderne.

Det første officielle familiekontor opstår dog langt, langt senere end antikkens Rom, nemlig omkring 1882, hvor Rockefeller familien etablerer det, som bredt anerkendes for at være det første enkelt-familie familiekontor. Senere følger mange andre store industrifamilier trop og etablerer egne familiekontorer. I 1990erne kommer et andet stort boom i etableringen af familiekontorer og igen i løbet af 2000-tallets dotcom bølge.

Antallet af familiekontorer stiger

I dag er antallet af familiekontorer stadigt stigende på globalt plan. Alene mellem 2017 og 2019 blev antallet af familiekontorer femdoblet i Singapore, hvor der i 2020 åbnede 400 nye familiekontorer. Singapore er en populær adresse for familiekontoret, fordi landet kan tilbyde politisk stabilitet, skattemæssige fordele, et højt uddannelsesniveau og en koncentration af talentmasse inden for bank og finans.

I Danmark skønnes at findes ca. 50 familiekontorer med en investerbar formue på over 1 mia. kr. Derudover findes et stort antal mindre familiekontorer, samt professionelle multi-familiekontorer.

Hvert familiekontor er sit eget

Der er stor forskel på familiekontorer, som oftest opstartes til formueforvaltning og til at håndtere juridiske og skattemæssige spørgsmål og eventuelt generationsskifte.

Forskellene mellem familiekontorer er at finde i familiekontorets modenhed og naturligvis i familiens behov.

Nogle er, som nævnt, rene formue-forvaltere, mens der på den anden side af spektret findes familiekontorer med +150 personer ansat til at varetage alt fra familiens daglige behov (rejser, events, housekeeping m.m.), udvikling af næste generation, filantropi, oplevelser og kommunikation/PR, samt naturligvis formueudvikling og banking.

Familiekontorets funktioner

Vi ser generelt en tendens over mod, at familiekontoret er nødt til at have en bred ydelsespalette, der imødeser flere generationers forskellige behov for f.eks.:

 • Digital transformation af familiekontoret og dets databehandling
 • Ejerstrategisk sparring og udvikling
 • Konstruktiv problemløsning
 • Rådgivning omkring strategisk filantropi
 • Rådgivning omkring ægtefæller/partneres roller og holdninger til formuen
 • Rådgivning om SoMe adfærd og cybersikkerhed
 • Modtagerorienteret skriftlig og verbal kommunikation
 • Identificering af det enkelte familiemedlems mulighed for at bidrage til ejerskabet
 • Motivation, talentprogram og generel udvikling af næste generation
 • Mediation og konflikthåndtering blandt familiens medlemmer
 • Håndtering af roller for bonusbørn og eks-ægtefæller

Det kræver stor indsigt af familiekontoret at følge med tiden, med markedernes udsving, med verdensøkonomien og –situationen og med familiens udvikling, behov, interesser og konstellation.

Og en gængs talemåde er da også, at har man set ét familiekontor, så har man set….ét familiekontor. For der findes ikke én fast skabelon for etableringen og udviklingen af den struktur, der passer lige præcis til den givne familie.

Der er langt fra majordomos organisering af familiens tjenestefolk til det moderne familiekontors håndtering af cybersikkerhed, men helt grundlæggende opfylder familiekontoret stadig familiens behov for en klar kurs, overblik, tryghed og sikkerhed for formuen og for familien.

For mere information…

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores rådgivning inden for etablering og udvikling af familiekontorer, eller om emnet aktivt familieejerskab helt generelt, så er du velkommen til at kontakte os direkte her:

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores rådgivning inden for etablering og udvikling af familiekontorer, eller om emnet aktivt familieejerskab helt generelt, så er du velkommen til at kontakte os direkte her.

Kilder: Kapwatch, Deloitte; Family Offices in Singapore