da en

Eksekvering i en kompleks verden – Takten er virksomhedens pulsslag

Sikring af grundtakten i en virksomhed er den vigtigste forudsætning for at sikre hastighed, projektafvikling, tid til innovation, udvikling og eksekvering.

Brandslukning er i mange virksomheder en alt for stor tidsrøver. Tiden går med at rette fejl og mangler og løse pludselig opståede flaskehalse. Og mange brande opstår simpelthen, fordi vi ikke har styr på takten eller rytmen i virksomhedens grundlæggende opgaver.

En virksomheds drift består af en række opgaver, der langt hen ad vejen er forudsigelige og forventelige. Alt kan selvfølgelig ikke planlægges eller forudsiges, men heldigvis kan vi faktisk godt planlægge med det uplanlagte – lidt ligesom i et jazzorkester. Så længe takten er på plads.

Jazzorkesteret har en lækker og effektiv grundrytme. Alle i orkestret ved, hvad der skal ske, og alle kender takten. Derfor er der i et jazzorkester plads til, at en musiker stikker af, spiller solo, finder på noget nyt og falder tilbage i takten igen uden problemer. Musikken er robust. Takten giver på den måde plads til det sjove, det agile, det udviklende.

I dette magasin deler vi vores erfaringer med udviklingen af takt og rytme i virksomheder for at sikre tid til eksekvering.

God læselyst