da en

Sådan kick-startede Halberg den digitale udviklingsagenda

Danske virksomheder – små som store – står i disse år overfor at digitalisere deres forretninger. Det handler om at udnytte potentialet i ny teknologi til at skabe bedre forretninger. Udviklingen rummer enorme muligheder for alle – og Halberg-koncernen er ingen undtagelse. Koncernen samlede sine selskaber for at sætte fokus på digitalisering og prioritere deres digitale udviklingsprojekter.

Med forretningsområder som tobaksproduktion, løbetøj og hoteller var det en udfordrende opgave for Halberg-koncernen at sætte en samlet agenda for digitalisering. For hvad har tre så forskellige forretningsområder til fælles?

Faktisk var svaret ganske enkelt: Selskaberne havde alle mulighed for at udnytte potentialerne i digitaliseringen til at skabe endnu bedre forretninger, og ved at arbejde sammen kunne selskaberne opnå større resultater, end de kunne hver for sig. Koncernen så derfor den digitale udviklingsagenda som et forenende tema for dens selskaber.

”Vi ønskede for alvor at kick-starte vores digitale udvikling og skabe en fælles tilgang til at prioritere og se mulighederne i digitalisering,” forklarer koncerndirektør Per Buch.

 

Prioritering af mulighederne i digitalisering på kun to dage

Halberg samlede 50 ledere og medarbejdere i koncernen til et to-dages koncernseminar om digitalisering. Forud for seminaret foretog H&B en digital modenhedsmåling, der skulle bidrage til at skabe en fælles forståelse for emnet og virksomhedernes udviklingsrejse.

Målingen viste, at potentialet var stort, og at der var mange fælles udfordringer i koncernens selskaber – både i forhold til digitale kundebetjening og optimering af forretningen.

Selve seminaret havde til formål at skabe et fælles sprog om digitalisering og give indsigt i udviklingsmulighederne i koncernen. Eksterne oplægsholdere bidrog med inspiration fra nogle af de dygtigste virksomheder, og derefter drev H&B et energifyldt udviklingsforløb. Målet var at skabe en række digitale udviklingsprojekter for hver af koncernens enheder – fra idéudvikling til pitch i løvens hule på kun to dage.

 

Energi og sammenhold skabte basis for eksekvering

De intensive teamsessioner var et bevidst valgt for seminaret. Her kunne deltagerne på tværs af koncernen sammen blive konkrete på de digitale muligheder, der var relevante for netop deres selskab. Det gav desuden en gensidig indsigt i forretningerne i koncernen, så deltagerne blev klædt på til at bidrage på tværs af selskaberne.

Alle selskaber vendte tilbage til hverdagen med konkrete initiativer med tydeligt ejerskab i organisationen. Efter seminaret kan Per Buch konstatere, at det både gav motivation og energi til de konkrete projekter. Det intensive arbejde skabte relationer på tværs af koncernens selskaber og gjorde det nemmere at bidrage til udviklingsprojekter.

”Vi har skabt en fælles platform og forståelse af begrebet digitalisering, etableret faglige netværk på tværs af koncernens selskaber og ikke mindst igangsat konkrete projekter i organisationerne,” opsummerer han.

 

Om Halberg-koncernen

Halberg er en familieejet koncern stiftet i 1826 med hovedsæde i Svendborg og aktiviteter inden for produktion af tobak, hoteldrift, beklædning, ejendomsinvestering og kapitalforvaltning.