Familiekontoret: Familiens faste holdepunkt gennem tiderne

Siden det antikke rom har funktionen ’familiekontor’ eller majordomo, som det hed dengang, været familiens anker og omdrejningspunkt, når det gjaldt disponeringer over formuen eller organisering af familiens arrangementer, pligter og indtægter. I denne artikel ser vi nærmere på, hvordan familiekontoret har udviklet sig gennem tiderne.

Værdi kommer af at koble sig på virkeligheden

At arbejde formålsdrevet som virksomhed er ikke kun et spørgsmål om at bidrage til vigtige parametre i samfundet som klima, samfundsansvar og diversitet. Det er også et spørgsmål om, hvordan din virksomhed bliver værdiansat. Både på kapitalmarkederne og hos dine medarbejdere.

5 essentielle råd til fusion og opkøb

En lang række studier viser, at 60-90 % af fusioner og opkøb ikke lykkes med at realisere de forventede synergier. Ofte skyldes det, at man ikke lykkes med at integrere de to virksomheder, fordi ledelsen ikke formår at skabe den fornødne fælles kultur, som sikrer effektivitet, trivsel og fokus på fælles mål. Vi giver dig 5 essentielle råd, så din fusion eller opkøb ikke ender som mange af de andre.

6 råd til at få virksomhedens formål til at skabe værdi for forretningen

”Purpose”, ”why” – eller på godt dansk: Virksomhedens formål. Mange virksomheder i dag har defineret et, men det er langt sværere at få det relateret til hverdagens strategiske beslutninger og handlinger. Det antyder en rundspørge blandt 35 mellemstore og store danske virksomheder. I denne artikel får du en række gode råd til aktivering af din virksomheds formål.

Udviklingen af næste generation i familieejerskabet

Udviklingen af næste generation til at overtage familievirksomheden kan være en kompleks størrelse for både familie og familiekontor; hvornår starter udviklingen? Skal den foregå individuelt eller i fællesskab? Hvad skal afklares, inden næste generation bliver involveret? Det forsøger vi at svare på her.

Vil du høre mere om, hvad der rører sig i H&B?