da en

Ny koncernstrategi for MT Højgaard

Lønsomhed og samhørighed er resultaterne af H&B’s involvering i entreprenørkoncernens koncernstrategi, der har givet medarbejderne en fælles ramme for beslutninger.

Ingen i MT Højgaard-koncernen var i tvivl om, at de stod på en brændende platform, da Torben Biilmann trådte til som ny administrerende koncerndirektør. Tallene på bundlinjen var dybrøde og koncernen var udfordret både økonomisk og på den interne sammenhængskraft.

Chef for strategi og forretningsudvikling Søren Spliid skulle sammen med Torben Biilmann og resten af koncernledelsen udvikle og implementere en koncernstrategi, som kunne reetablere forretningen og tilliden. H&B fik til opgave at bistå processen.


Indgående branchekendskab

”Vi havde ikke brug for store forkromede dataanalyser, men for strategisk klarhed, struktur, rammer og blus under kedlerne, så vi kunne komme fremad i en fælles retning. H&B har indgående branchekendskab. De forstår kompleksiteten og vores ingeniørtunge kultur, hvor folk lever i hver deres projekt. Og de var i stand til at levere den vare, vi havde brug for, inden for det tidsrum, vi havde til rådighed”, fortæller Søren Spliid.


Samarbejde om det rigtige med de rigtige

H&B leverede proces og sparring omkring udviklingen af koncernstrategien samt det analytiske forarbejde og rådgivning i forhold til involvering af kompetencer. Med andre ord sikrede konsulenterne, at beslutningerne blev taget af de rigtige mennesker og på baggrund af den rigtige indsigt undervejs.

”H&B gav os værdifuld sparring. Ikke mindst gennem deres store menneskelige indsigt. De udfordrede os på, hvem der skulle være med i gruppen af beslutningstagere for at skabe mest værdi for det strategiske arbejde,” siger Søren Spliid og fortsætter: ”H&B forstår de udfordringer, der ligger i at arbejde med kultur og forandring. At det kræver et fortroligt samarbejde, men også et samarbejde, hvor man tør udfordre hinanden”.


Mandat frem for diktat

Strategiprocessen startede for alvor i januar 2013. I november 2013 blev koncernstrategien vedtaget af bestyrelsen. Hovedelementet i strategien er fem ”must-win battles” – fem områder, som koncernen skal performe på.

Andre elementer er blandt andet defineringen af en fælles identitet for koncernens øverste ledere, en mission om tæt samarbejde med nøglekunder samt udnyttelse af koncernsynergierne. Strategien udmærker sig ved at fungere som en ramme for medarbejdernes beslutninger på det mere operationelle niveau.

”Som et mandat, mere end et diktat,” siger Søren Spliid og opsummerer: ”Vi vidste ikke, hvor vi skulle ende, da vi startede. Men vi har arbejdet os hen imod en fælles koncernstrategiramme, fået skabt samhørighed blandt vores medarbejdere og et positivt økonomisk resultat. Vi har opnået det, vi gerne ville indtil nu.”

 

Om MT Højgaard

MT Højgaard er en af de førende bygge-og anlægsvirksomheder i Norden og udfører projekter i hele Danmark samt fokuserede aktiviteter i udlandet. Entreprenørkoncernen består af et moderselskab og seks hel- og delejede datterselskaber. Koncernen har 4.000 medarbejdere og en årlig omsætning på ca. 7 mia. kr.